مقياس استرس ضربه ثانوي برايد و همكاران (STSS) براي سنجش علائم PTSD ثانوي

24,000 ریال – خرید