آرشیو برچسب: nhfs

مقیاس نیاز به شوخ طبعی (NFHS)

هدف: ارزیابی میزان نیاز به شوخ طبعی از ابعاد مختلف (نیاز به شوخ طبعی بیرونی، نیاز به شوخ طبعی درونی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس نیاز به شوخ طبعی (NFHS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

تعریف شوخ طبعی

شوخ طبعی موضوعی است که از گذشته تا به امروز در زندگی و روابط اجتماعی افراد نقش مؤثری داشته است. شوخ طبعی به قدمت زندگی اجتماعی بشر است و به همین سبب از دیرباز مورد توجه بوده است.  همچون افالطون شوخطبع فرضیههایی را عنوان نمودند. افلاطون و ارسطو معتقد بودند که افراد شوخ طبع نسبت به دیگر افراد احساس برتری دارند، در حالی که فروید، کانت و اسپنسر بر این باور بودند که شوخ طبعی در اثر ناسازگاری رشد میکند. فروید عنوان نمود که »هنگامی که فرد در حالت تنشزایی قرار دارد، برای رهایی از تنش، شوخی را خلق میکند و شوخی خلق شده سبب کاهش خشم فرد می گردد. شوخ طبعی یکی از ویژگیهای شخصیتی است که در عادتهای رفتاری، تجارب، عواطف، نگرشها و تواناییهای فرد پدیدار میشود و با لطیفهگویی، خنده، سرگرمی و نظایر اینها در ارتباط است. شوخ- طبعی میتواند وسیله ای برای برقراری ارتباط با دیگران باشد و ، 7 احساسات عمیق، باورها و تمایالت افراد را نمایان کند. شوخ طبعی از جمله سازه هایی است که اکنون توجه ویژه برخی از روان شناسان را به خود معطوف داشته است. حس شوخ طبعی، رگه شخصیتی پایدار و متغیر مهم تفاوتهای فردی است که در انواع رفتارها، تجربه ها، عاطفه ها، بازخوردها و تواناییهای مرتبط با سرگرمی، خندیدن، خنداندن و مانند آن تجلی مییابد. حس شوخ طبعی تک بعدی نیست بلکه سازهای چندوجهی است که در یک نگاه جامع، طبقهای از رگههای مرتبط با یکدیگر را در بر می گیرد.