آرشیو برچسب: nدانلود پرسشنامه تعلق اجتماعی

مقیاس خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (SEEA)

هدف: سنجش خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (مراقبت كردن از خود، تحرک)
تعداد سوال: 18
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

۲- پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزان جینک و مورگان (۱۹۹۹)

۳- پرسشنامه خودکارآمدی معلمان اسچانن و همکاران

۴- پرسشنامه خودکارآمدی جنسی

۵- مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

۶- پرسشنامه خود کارآمدی شرر

۷- پرسشنامه خودکارآمدی کودکان

۸- پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری

۹-پرسشنامه خودکارآمدی بندورا

۱۰-مقیاس توانایی جسمانی ادراک شده کودکان (خودکارآمدی جسمانی) کوللا و همکاران (PSES)

11- پرسشنامه خودکارآمدی در مدرسه اسمیت (۱۹۸۹)

مقیاس خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (SEEA)

مفهوم خودکارآمدی تاریخچه نسبتاً کوتاهی داردکه با فعالیتهای بندورا ( 1977 ) آغاز می­گردد. وی در نوشته­ای تحت عنوان« به سوی یکپارچه­کردن تئوری­های تغییرات رفتار» به این موضوع اشاره کرد. (پاجریس[1] ، 1996 ، بندورا ،1986 )، خودکارآمدی یعنی قضاوتهای افراد در مورد توانایی­های خود بندورا 1986) که این باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان روی تلاش و پشتکار آنها اثر میگذارد.

به عبارتی خودکارآمدی عبارتست از باور فرد، در این خصوص که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر ( میلن ، شیرن ، اوریل ، 2000 ص 101 )[2] خودکارآمدی با توجه به احساس تفکر و عمل انسانها متفاوت است. (بندورا 1997 ). خودکارآمدی عموما در حوزه اختصاصی[3] در نظرگرفته می­شود ، بدین معنا فرد می­تواند خود باوری نسبتاً محکمی در حیطه­ها و دامنه­های مختلف یا موقعیت­های عملکردی خاصی داشته باشد. اما برخی از محققین یک مفهوم عمومی از خودکارآمدی متصور شده­اند. این مفهوم به اعتماد کلی فرد به توانایی گذر از دامنه وسیعی از خواست­ها یا موقعیت­های جدید برمی­گردد. خودکارآمدی عمومی بر پایه و اساس روشن شدن لیاقت و قابلیت فرد، برای کنارآمدن موثر با بسیاری از موقعیت­های تنش­زا می­باشد. (شوارزوشولز ، 2000 )[4] .

به اعتقاد بندورا (2001 ) خودکارآمدی مفهومی است که بواسطه آن تجربیات ، توانایی و تفکر افراد در یک مسیر ادغام می­شود. خودکارآمدی و سایر نگرش­های انتظاری بطور مشترک دارای این واقعیت هستند که تمامی آنها، باورهایی در خصوص درک توانایی فردی است ، اما تفاوت آنها با خودکارآمدی در آن است که خودکارآمدی ادراک قابلیتهای فردی به منظور دستیابی به عملکردها و نتایج موقعیت دیگر از پیش تعیین شده می­باشد ، بنابراین خودکارآمدی از بابت باورهای انتظاری متفاوت است. ( پاجریس ، 1996).

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPS)

هدف: سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف (تناوب گزارش دهی  رخدادها، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار، یادگیری سازمانی، کار تیمی درون واحدهای سازمانی، باز بودن مجاری ارتباطی، ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها، پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویداد خطا، مسائل مربوط به کارکنان، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار، کار تیمی مابین واحدهای سازمانی، تبادل و انتقال اطلاعات)
تعداد سوال: 42
تعداد بعد: 12
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

فرهنگ ایمني بیمار :

اگر بستري مناسب براي پرداختن به ایمنی بیمار در سازمان مهیا نباشد و به عبارتی فرهنگ ایمنی بیمار نهادینه نشده باشد، امید به اجراي موفق برنامه هاي ایمنی بیمار امري بیهوده است. این فرهنگ باید در تمام اجزاي سازمان اعم از مدیریت و کارکنان ساري و جاري باشد و، وقتی می توان گفت در سازمانی، این فرهنگ جاري است ، که در قبال بروز حوادث ناخواسته درمانی، افراد مورد سرزنش بی مورد و ناعادلانه قرار نگیرند. با توجه به این نکته که در سیستم هاي خدمات درمانی اکثریت قاطع خطاها زمینه سیستمیک دارند و میزان ناچیزي مستقیما به فرد باز می گردند، در این فرهنگ رویکرد به خطاها رویکرد سیستمیک است، نه برخورد فردي و تنبیه اشخاص. تا زمانی که بستر بروز خطا وجود دارد امکان بروز آن نیز هست. نباید فرد را به خاطر سر خوردن روي سطح لغزنده تنبیه کرد باید لغزندگی را مرتفع نمود. همواره باید مد نظر داشت که هر فردي که خطایی از او به عنوان آخرین حلقه زنجیره خطا و لبه تیز آن سر زده الزاما فرد بدي نیست. باید بدانیم که خطاهاي درمانی به واسطه وجود سیستم هاي نامناسب، فرصت بروز می یابند و نه به علت وجود افراد. به عبارتی سیستمهایی با طراحی نامناسب، مسیر بروز خطا را هموار می نمایند. بنابراین ما باید سیستمها را به گونه اي طراحی نماییم که که انجام درست امور را تسهیل و در مقابل اقدامات مخاطره آمیز ممانعت ایجاد نماید. با تمام این تفاسیر باید بین سرزنش و لزوم پاسخ گویی و مسئولیت پذیري در قبال رفتار خود تفاوت قائل باشیم. کلیه افراد سازمان اعم از مدیریت و کارکنان در قبال حفظ سلامت و ایمنی بیماران خود مسئولند و باید نهایت تلاش خود را در این راستا بنمایند. اگرچه بروز خطا در اثر عوامل انسانی قابل اغماض و گذشت است ولی خودداري از درس آموختن از وقایع رخ داده و به طریق اولی امتناع از استفاده از نتایج حاصله که باعث پیشگیري از بروز مجدد خطا می شود، نابخشودنی است.

 

شاخصهای ایمني بیمار:

تدوین شاخص هایی براي سنجش روند حوادث تهدید کننده سلامت بیمار امري ضروري براي هر موسسه ارائه دهنده خدماتی درمانی ونیز سازمان نظارتی و سیاست گذار است. در کشور ما نیز بر اساس نظر خبرگان 15 شاخص به عنوان شاخص هاي کشوري ایمنی بیمار برگزیده شده اند که عبارتند از :

1. سقوط بیمار

2. زخم بستر (زخم فشاري)

3.عفونتهاي مکتسبه بیمارستانی

4.عوارض بیهوشی

5.عوارض انتقال خون

6.باز شدن زخم بعد از عمل جراحی

7. خونریزي یا هماتوم بعد از عمل

8.جا ماندن اجسام خارجی طی عمل جراحی

9.پارگی یا بریدگی اتفاقی

10.مرگ به دنبال زایمان

11.آمبولی ریه یا ترومبوز ورید عمقی به دنبال جراحی

12.عفونت محل عمل جراحی

13.مرگ به دنبال آنفارکتوس قلبی یا عمل جراحی پیوند عروق کرونر

14.تروماي زایمانی

  • Ø      زایمان طبیعی بدون وسیله
  • Ø      زایمان طبیعی با وسیله

15.تروما به نوزاد حین تولد

 

9راه حل ایمنی بیمار

توجه:

1- داروها با شکل و تلفظ مشابه

2-استفاده از وسایل یکبار مصرف

3-ارتقاء بهداشت دست

4- تحویل و تحول بیماران بین گروه، بخش و مراکز درمانی

5-اجتناب از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها

6-تلفیق دارویی

7-کنترل محلولهاي الکترولیتی غلیظ

8-شناسایی هویت بیمار

9-پروسیجر صحیح در محل صحیح

پرسشنامه تعلق اجتماعی

هدف: بررسی میزان تعلق اجتماعی در افراد

تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته (نامشخص)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تعلق اجتماعی

تعریف تعلق اجتماعی

عضویت احساسی است که یک فرد بخشی از وجود خود را به عضو شدن در گروه اعطا می کند و بنابراین حق دارد که به آن تعلق داشته باشد (آرونسون و میلز، ۱۹۵۹؛ باس و پورتنوی، ۱۹۶۷). احساسی از تعلق، و قسمتی از گروه بودن است (بکمن و سکورد، ۱۹۵۹). عضویت محدودیت هایی هم دارد؛ این بدین معناست که افرادی وجود دارد که به گروه تعلق دارند و افرادی هم هستند که به آن تعلق ندارند. محدودیت ها، امنیت احساسی اعضا را برای آشکارسازی نیازها و احساسات و برای ایجاد صمیمیت ضروری می سازد (بین، ۱۹۷۱؛ الریچ و گراون، ۱۹۷۱؛ وود، ۱۹۷۱).
مشکل سازترین ویژگی این بخش از تعریف، محدودیت های آن است. کای اریکسون (۱۹۶۶) در کتاب پیورتین های خودسر اثبات میکند که این گروه ها از افراد منحرف برای ایجاد محدودیت ها استفاده میکنند. او تبعید آنه هوچینسون بعنوان یک مرتد در سال ۱۶۳۷، تعقیب فرقه کویکر از سال ۱۶۵۶ تا ۱۶۶۵، و محاکمه ناعادلانه سالیم در سال ۱۶۹۲ را نام می برد. اریکسون برای هر کدام از این اتفاقات، نشان میدهد که چطور احساس دستوردهی و اقتدار در حال بدتر شدن بود و چطور نیاز به مسئله ای وجود داشت که پیورتین ها توسط آن میتوانستند با هم متحد شوند. جامعه در هر حالت به یک منحرف برای متهم کردن و تنبیه کردن بعنوان یک کل، نیاز داشت.