آرشیو برچسب: ias

مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS)

هدف: ارزیابی بازخورد نسبت به بیماری و ابعاد آن (نگرانی در مورد بیماری (WI)، نگرانی درباره درد (CP)، عادات سلامت (HH)، باورهای خودبیمارپندارانه (HB)، هراس از مرگ (TH)، هراس از بیماری (DP)، اشتغال ذهنی در مورد بدن (BP)، تجربه های درمانی (TE)، آثار نشانه ها (ES))
تعداد سوال: 29
تعداد خرده مقیاس: 9
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل

Desc (1)

ماطلب مرتبط:

1- مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

2- پرسشنامه خودبیمارانگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)

3- پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

4- پرسشنامه آشنایی با ایدز

5- پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

6- پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری

7- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

مقیاس بازخورد نسبت به بیماری کلنر (IAS)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه استاندارد دارای 29 سوال در 9 مولفه ی متفاوت می باشد. هدف آن ارزیابی بازخورد نسبت به بیماری و ابعاد آن (نگرانی در مورد بیماری (WI)، نگرانی درباره درد (CP)، عادات سلامت (HH)، باورهای خودبیمارپندارانه (HB)، هراس از مرگ (TH)، هراس از بیماری (DP)، اشتغال ذهنی در مورد بدن (BP)، تجربه های درمانی (TE)، آثار نشانه ها (ES)) می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت بوده که در جدول زیر امتیازات مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است: …..