آرشیو برچسب: frost

پرسشنامه رفتار ذخيره اي فراست (SI-R) – سنجه احتكار وسواسي

هدف: ارزيابي ميزان احتكار وسواسي از ابعاد مختلف (در هم ريختگي، مشكل در دور انداختن، گردآوري)
تعداد سوال: 23
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 3400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه رفتار ذخيره اي فراست (SI-R) –  سنجه احتكار وسواسي

تعریف احتکار وسواسی

احتكار وسواسی يكي از انواع فرعي اختلال وسواس فکري- عملي است. اسکيزوتايپي با اختلال وسواس فکري- عملي نيز رابطه دارد. هدف پژوهش انجام شده بررسي احتكار وسواسي در افراد با صفات اسکيزوتايپي بالا با توجه به عامل جنسيت بود. رفتارهاي احتكاري (hoarding) كه بنا به تعريف، جمع آوري و ناتواني در دور انداختن اموال بيارزش يا كم ارزش را شامل ميشود )1( ، در 20 تا 30 درصد بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي نيز شايع است و به تازگي ه ب عنوان يكي از انواع فرعي اختلال وسواس فكري- عملي طبقه بندي شده است. همچنين، احتكار وسواسي در كنار ديگر اختلالات رواني از قبيل بياشتهايي رواني، اختلالات رواني عضوي و افسردگي، در اسكيزوفرنيا نيز مشاهده شده است.