آرشیو برچسب: free download for

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین نقش جنسیتی دانشجویان و ویژگی های شخصیتی آنان

تعداد صفحات: 95
تعداد منابع: 26
تعداد فصل: 5
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد (پرسشنامه نقش جنسیتی ساندرا بم و پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI)
فایل اطلاعات خام: دارد (excel)
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 13000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

**************************************

 توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت ترم آخر می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت ترم آخر (www.TermeAkhar.com) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت

 **************************************

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین نقش جنسیتی دانشجویان و ویژگی های شخصیتی آنان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین سبک های مدیریت و هوش سازمانی در ادارات دولتی

تعداد صفحات: 90
تعداد منابع: 32
تعداد فصل: 5
پرسشنامه: دارد (پرسشنامه هوش سازمانی و پرسشنامه سبک سنج مدیریت حسنی)
سطح: عالی
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 12000 تومان

خرید فایل
Desc (1)

**************************************

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت ترم آخر می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت ترم آخر (www.TermeAkhar.com) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت

**************************************

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین سبک های مدیریت و هوش سازمانی در ادارات دولتی

عنوان تحقیق: روش های نوین تدريس ریاضی پایه اول

هدف: بررسی روش هاي نوين تدريس رياضي پايه اول
تعداد صفحات: 20
سطح: خوب
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

عنوان تحقیق: روش های نوین تدريس ریاضی پایه اول

هدف از آموزش و پرورش ارتقای یادگیری است، به گونه ای که بر پایه چهار ستون یادگیری برای دانستن، انجام دادن، با هم زیستن و زیستن استوار است. در تحقق این هدف، یعنی ارتقای یادگیری، هر یک از عناصر نظام آموزش و پرورش نقش ویژه ای بر عهده دارند. از این میان، نقش برنامه های درسی که به وسیله معلم در کلاس درس به اجرا گذاشته می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین برنامه درسی باید به گونه ای سازماندهی شود که دانش آموزان را برای زندگی در جامعه ای که به سرعت در حال پیشرفت و تغییر است، آماده کند.
رویکرد یادگیری پژوهش محور فرصت یادگیری از طریق عمل را برای دانش آموزان در زمینه موضوع های مورد علاقه شان به گونه ای فراهم می کند که به رشد مهارت های زندگی آنان منجر شود. دانش آموزان علاوه بر کسب تعداد زیادی از مهارت های زندگی بتوانند به تولید دانش و استفاده از اصول جست و جوگری نظام مند برای معنا بخشیدن به آنچه آموخته اند و عمل به آن در کلاس درس و خارج از آن مبادرت ورزند.
● بهترین روش های تدریس کدام است؟
هیچ یک از روش های تدریس فی نفسه خوب یابد نیستند، بلکه نحوه و شرایط استفاده از آنهاست که باعث قوت یا ضعفشان می شود. لذا معلم باید با توجه به:
هدف های آموزشی، محتوای تدریس، نیازها و علایق دانش آموزان، امکانات موجود (زمان، فضا، وسایل و…)، تراکم دانش آموزی و… مناسب ترین شیوه را برای یک تندریس مطلوب انتخاب کند.
در یک جلسه تدریس ما نباید الزاما فقط از یک روش استفاده کنیم و بر حسب موقعیت می توانیم ترکیبی از الگوها و روش های تدریس را مورد بهره برداری قرار دهیم برای انجام این مهم باید شناخت، توانایی و مهارت فراوان در به کار بردن الگوهای متنوع تدریس داشته باشیم.
● نمونه هایی از روش های نوین تدریس روش کارگاهی
روش تدریس کارگاهی یکی از روش های موثر یاددهی و یادگیری است که در بیشتر موارد با روش سخنرانی، سمینار سمپوزیوم و کنفرانس یکسان به کار برده می شود این مرحله ده شصتم از کل زمان کارگاه است، در این مرحله مبانی نظری مورد بحث توسط مدرس کارگاه تحلیل می شود.
▪ مرحله فعالیت و کار:
دانش آموزان، دانشجویان، مربیان و… شرکت کننده در کارگاه به گروه های کوچک ۲ الی ۳ نفره تا انفرادی تقسیم و بر روی موضوعات تعیین شده فعالیت می نمایند (حداکثر زمان این مرحله چهل شصتم از کل زمان کارگاه است.)
▪ مرحله مشارکت:
در این مرحله مجددا دانش آموزان شرکت کننده در کارگاه به گروه های ۲ الی ۳ نفره یا انفرادی تقسیم شده، دور هم جمع می شوند، که به بحث و بررسی جمع بندی موضوعات تعیین شده می پردازد.
حداکثر زمان این مرحله ده شصتم از کل زمان کارگاه است.
بدیهی است که در اجرای کلاس کارگاه آموزش باید از روش مهارت آموزی (ابتدا و انتهای فعالیت کاملا مشخص شده است) سود جست.
▪ مرحله درسی کوتاه و فشرده:
۱) معلم ابتدا اهداف و انتظاراتی که از دانشآموزان دارد، دقیقا بیان و تحلیل می کند و از طریق آزمون تشخیصی، رفتار ورودی آنها را می سنجد.
۲) معلم مبانی نظری هر محور کلی را در سالن عمومی تحلیل و تبیین کرده و به رفع اشکالا ت دانشآموزان در ابعاد نظری می پردازد. بهتر است قبل از تشکیل کارگاه مبانی نظری را (به منظور تسلط دانشآموزان) برای آنها ارسال نماید.
۳) معلم (مدرس) دانشآموزان را به گروه های کوچک کاری تقسیم نموده و یک نفر به عنوان مسوول و گزارشگر و یک نفر به عنوان منشی انتخاب که جلسات کارگاهی را اداره و نکات کلیدی را یادداشت نمایند. در ضمن استاد وحدت رویه کارگاهی را تشریح می نماید.
۴) زمان بهینه برای این مرحله حداکثر معادل ده شصتم کل زمان کارگاه آموزشی است.
▪ مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی:
۱) در این مرحله کار مسوول گروه کاری، همانا استخراج مفاهیم کلیدی براساس مباحثات همه دانشآموزان (یا کارورزان) است. منشی گروه کاری کلیه نکات کلیدی را (که مورد توافق اکثریت گروه است) نوشته و طبقه بندی می نماید. منشی جلسه خوب است که نکات مطروحه را بر روی تابلو نوشته تا دانشآموزان (یا کارورزان) آنها را مشاهده و سرانجام پس از نهایی شدن روی کاغذ منعکس نماید.
۲) زمان بهینه برای این مرحله حداکثر معادل چهل شصتم کل زمان کارگاه آموزشی است.
۳) محل تشکیل گروه های کاری باید جدا از یکدیگر باشد.
● روش تفکر استقرایی گردآوری، سازماندهی، کنترل مطالب
هلیواتابا، صاحب نظر فقید در برنامه آموزشی، عامل عمده گسترش اصطلا ح راهبرد تدریس محسوب می شود. کار او در مدرسه ناحیه کانترا کاسنا نمونه ای دست اول از یک شیوه تدریس در بهبود توان دانشآموز در پردازش اطلا عات است. او سه فرض درباره رویکرد خود معین می سازد:
۱) تفکر را می توان آموخت.
۲) تفکر درگیر شدن فعالیت فرد و مطالب است.
۳) جریانات تفکر در توالی (قانونمند) نضج می گیرد.
براساس معتقدات تابا، ما با استفاده از راهبردهای تدریس به شاگردان کمک می کنیم تا از طریق تمرین های مختلف برای تفکر استقرایی خود تلا ش کنند. این بدان معنی است که به دانشآموزان مجموعه ای از اطلا عات در قلمرو خاص (شعر، فرهنگ، کشورها و …) داده می شود. آنها اطلا عات را در مغز خود سازمان می دهند نکات و مطالب را به یکدیگر ارتباط می دهند و آموخته های خود را در موقعیت های جدید تعمیم داده و به کار می گیرند وبه این ترتیب به فرضیه سازی، پیش گویی، توضیح پدیده های ناآشنا می پردازند. لا زم به ذکر است که معلم می تواند با کاربرد راهبردها والگوهای تدریس و کاهش نقش مستقیم و فعال خود در کلا س، یادگیری را درونی کرده ودر مفهوم سازی به دانشآموزان یاری دهد.
فرض تابا بر این است که برای چیرگی برمهارت های معین تفکر نخست باید بر مهارت های معین قبلی آن تسلط یافت و این توالی را نمی توان معکوس کرد. تابا به وسیله سد شیوه منطقی آن را به وجود آورده است که عبارتند از:
الف) تکوین مفهوم (راهبردهای اساسی تدریس)
ب) تفسیر مطالب
ج) کاربرد اصول یا عقاید.
● روش های یادگیری مشارکتی:
یادگیری مشارکتی دارای روش های کاملا متفاوتی است ولی ترغیب دانش آموزان به فعالیت در گروه های کوچک به منظور کمک به یکدیگر در یادگیری مطالب درسی، مطلب مشترک تمامی این روش ها است. در مطالعه «مقایسه ای تجربی» روی روش های یادگیری مشارکتی; موفق ترین روش ها که از مطالعات ارزیابی سربلند بیرون آمد عبارتند از:
الف) یادگیری گروهی دانش آموزان
ب) تقسیم موضوع به بخش های مختلف
ج) آموختن با هم
د) پژوهش گروهی
ه) روش بارش مغزی
و) گروه های دو نفری – انفرادی
ی) تفکر – کار دونفری مشارکت گروهی

عنوان پایان نامه: شیوع چاقی و ارتباط آن با فعالیت بدنی در پسران

تعداد صفحات: 97
تعداد منابع: 99
تعداد فصل: 5
فهرست بندی: دارد
پیوست: دارد
فایل اطلاعات خام: دارد
سطح: عالی

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 12000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

**************************************

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت ترم آخر می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت ترم آخر (www.TermeAkhar.com) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت

 **************************************

عنوان پایان نامه: شیوع چاقی و ارتباط آن با فعالیت بدنی در پسران

پرسشنامه رشد حرفه ای آكفیلت و كوت

هدف:‌ سنجش میزان توانایی سازمان را در رشد حرفه ای کارکنان
تعداد سوال:‌ 5
روش نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: خسروی، محمد علی، (1391)، بررسی رابطه رشد حرفه ای،فرسودگی ورضایت شغلی در معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی واستثنایی شهرستان‌های شرق استان گلستان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،‌دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رشد حرفه ای آكفیلت و كوت

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

هدف: ارزیابی انگیزه افراد برای به کارگیری نوآوری در شغلشان
تعداد سوال: 6
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: مقیمی، سیدمحمد، 1388، سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، چاژ نهرات، انتشارات ترمه.
– ضرغامی، حمیدرضا، جعفری، مصطفی، اخوان، پیمان، (1391)، بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، پایگاه مقالات علمی مدیریت

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

خلاقیت شناسی شغلی، نوآوری و کارآفرینی

دنیای امروز که ما در آن زندگی می کنیم، تحت عنوان «عصر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی» نامیده شده است. در ا ین دوران، سرعت ابداع ها و اختراع ها در عرصه های مختلف علمی و …

دنیای امروز که ما در آن زندگی می کنیم، تحت عنوان «عصر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی» نامیده شده است. در ا ین دوران، سرعت ابداع ها و اختراع ها در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و صنعتی، پرشتاب تر از هر زمان دیگری در طول تاریخ حیات بشری می باشد. از این رو، عصر حاضر هم چنین با عنوان های «عصر اطلاعات» و «عصر دانش و توانایی» نامیده می شود.

اگر کمی توجه کنیم، به خوبی درمی یابیم که همه ی ما در اقیانوس عظیمی از خلاقیت ها و نوآوری ها و در میان میلیون ها ابداع و اختراع زندگی می کنیم، از لامپ برق، رادیو، تلویزیون، تلفن، رایانه، خودرو، قطار و هواپیما گرفته تا میلیون ها نوآوری کوچک و بزرگ و ریز و درشت در همه جا.

اهمیت و نقش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی به حدی ست که زندگی و تمدن انسان بدون آن ها هرگز قابل تصور نیست.

خلاقیت شناسی شغلی بر مبنای علم نوین «خلاقیت شناسی» استوار می باشد که به مطالعه ی فرآیند ها و پدیده های خلاقیت، نوآوری و ابداع ها و اختراع ها از جنبه های مختلف می پردازد. پیام اصلی خلاقیت شناسی شغلی، این است که هرکس می تواند با خلاقیت و نوآوری، نیازی را برطرف نموده و در واقع شغل جدیدی را به وجود آورد و افراد می توانند به جای جویای شغل های موجود بودن، خود ، شغل های جدیدی را ایجاد نمایند.

«خلاقیت» عبارت از تولید یک فکر نو و دست یابی به یک راه حل جدید برای رفع یک نیاز و یا حل یک مسأله می باشد. اگر فکر نو و راه حل جدیدِ حاصل تفکر خلاق، به مرحله ی اجرا درآید، «نوآوری» گفته می شود و اگر این نوآوری به مرحله ی عمومی شدن برسد، مانند تولید انبوه یک محصول جدید، آن گاه در این حالت، «کارآفرینی» نامیده می شود.

برای نمونه، فکرِ ساختن لامپ برق توسط «ادیسون» یا فکر ساخت تلفن توسط «گراهام بل» و یا فکر ساخت تلفن همراه توسط «مارتین کوپر»، یک «خلاقیت» است که نیاز به روشنایی یا برقراری ارتباط از راه دور را برطرف می کند و در واقع، مسأله ای را حل می نماید. به مرحله ی اجرا رسیدن این خلاقیت ها یعنی تحقق یافتن ساخت لامپ برق، تلفن و تلفن همراه، یک«نوآوری» است و تولید انبوه این محصولات برای استفاده ی عموم و تبدیل شدن آن ها به یک کالا، «کارآفرینی » است.

«کارآفرینی» (ایجاد محصول یا خدمت نو و جدید)، با «خوداشتغالی» یکسان نیست چون فرآیند کارآفرینی از میزا ن خلاقیت و نوآوری بیش تری نسبت به خوداشتغالی برخوردار است. انجام کارآفرینی می تواند با ایجاد شغل جدید، خوداشتغالی هم همراه داشته باشد ولی هر خوداشتغالی، نتیجه ی کارآفرینی نمی باشد و تفاوت اصلی آن ها در میزان نو بودن خروجیِ عملکرد است.

هر فعالیت کارآفرینی به طور معمول شامل چهارگام می باشد که در این جا به طور خلاصه توضیح داده می شوند:

▪ گام اول) خلاقیت یا ایده یابی کار آفرینی:

پایه و اساس هر نوع کا ر آفرینی، یک فکر جدید یا راه حل نو برای رفع یک نیاز می باشد. از این رو، اولین گام برای اقدام به فعالیت کارآفرینی، «ایده یابی یا طرح یابی کارآفرینی» است. این گام، مرحله ای خلاق و اکتشافی است که در طی آن، نیاز جامعه شناسایی می شود و به عنوان یک مسأله، با خلاقیت، راه حل آن تعیین می گردد.

این نیاز می تواند نیاز فردی (نیاز ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، تفریحی و…) و یا نیاز یک سازمان (نیاز یک واحد تولیدی و صنعتی یا نیاز یک مرکز آموزشی) باشد. برای ایده یابی کارآفرینی و دست یابی به فرصت های کارآفرینی، می توان از روش های زیر استفاده نمود:

۱) مشاهده ی خلاق و اندیشمندانه ی هر یک از بخش های جامعه مانند مطالعه ی خلاق و فرصت شناسانه ی انواع محصولات، کالاها، خدمات و سازمان ها به منظور شناسایی نیازهای پنهان و بی پاسخ قشرهای مختلف جامعه (نیازهای کودکان، نوجوانان، دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، معلولین، سالمندان و…) و نیازهای بالقوه و مشکل های مشاغل و سازمان ها (مانند مراکز صنعتی و…)

۲) حضور اندیشمندانه و اکتشافی در نمایشگاه ها و بازارها (مانند بازار پوشاک، محصولات فرهنگی، وسایل منزل، تجهیزات فنی و…) به منظور شناسایی نیازهای پنهان و ایده یابی

۳) مطالعه ی خلاق و اکتشافی روزنامه ها، مجله های تخصصی و دیگر منابع اطلاعاتی

۴) مطالعه ی جنبه های کاربردی رشته ها ی تحصیلی (کاربردهای هر درس)

۵) مراجعه به سازمان هایی مانند صنایع و معادن، کشاورزی و… به منظور آگاهی از طرح ها و نیازها

به طور معمول با انجام فعالیت هایی از این قبیل، فکرهای خلاقِ ابداعی و اختراعی گوناگونی ایجاد می گردد که باید آن ها را براساس شاخص های مختلفی مانند میزان مطلوبیت و علاقه مندی، میزان سهولت امکان پذیری و… ارزیابی اولیه نمود و سپس برای اجرایی نمودن و تحقق آن، مورد انتخاب و بررسی بیش تر قرارداد.

▪ گام دوم) نوآوری یا تحقق بخشیدن به فکر خلاق:

در این مرحله بایستی به فکر خلاق یا ایده ی کارآفرینی، عینیت و وجود خارجی بخشید. اگر کسی از میان فکرهای خلاق، پاسخ هایی برای رفع نیاز در یک موضوع خاص، انتخاب کرده (در فاز خلاقیت)، در این مرحله باید آن ها را عملی کند. برای نمونه اگر فکر اختراع «ویلچری» که بتواند از پله، پایین و بالا برود و یا فکر اختراع یک ابزار کنترل کننده ی عصبانیت، ایجاد شده باشد، پس از اولویت بندی و انتخاب، بایستی فرد امکان تحقق و اجرایی شدن ساخت وسیله ی موردنظر را بررسی کند و در صورت امکان پذیر بودن، در خصوص ساخت یک نمونه از آن اقدام نماید و مورد تحلیل قراردهد.

▪ گام سوم) طراحی یا برنامه ریزی کارآفرینی:

در صورت انتخاب نهاییِ موضوع فعالیت کارآفرینی، یعنی تعیین شدن ارائه ی محصول یا خدمت خاص، برای عرضه ی عمومی و ارائه به بازار مصرف، لازم است طرح و برنامه ی تجاری سازی تهیه شود که آن را «برنامه ی کسب و کار» می نامند. طرح و برنامه ی کارآفرینی شامل اطلاعات ضروری و مهمی مانند طرح و برنامه ی تولید، سازمان دهی مالی، بازاریابی و نیروی انسانی و… می باشد و در واقع پاسخ گوی سه سؤال اساسی است: «اکنون کجا هستیم؟ کجا می خواهیم برویم؟ و چگونه می خواهیم برویم؟»

در واقع کارآفرین، مانند مسافری است که می خواهد با یک وسیله ی نقلیه و مجموعه ای از امکانات، از یک مبدأ، حرکت را شروع کند و به مقصدهای مشخص و از پیش تعیین شده برسد. بنابراین لازم است تا حد امکان، کلیه ی عامل های داخلی (مانند امکانات، منابع علمی، منابع اطلاعاتی، منابع مالی، منابع انسانی و…) و نیز عامل های خارجی (مانند تغییرهای اجتماعی، تغییر قانون ها، تغییر نیازها، تغییر فناوری و…) درنظر گرفته شوند. هرقدر تهیه ی طرح و برنامه ی کار آفرینی بهتر، دقیق تر و کامل تر صورت گیرد، انجام فعالیت کارآفرینی، موفق تر خواهد بود چراکه طرح و برنامه ی کارآفرینی، مانند یک نقشه ی راه است که مسیرهای لازم برای طی شدن، در آن مشخص شده است. بنابراین طراحی و تهیه ی آن باید با دقت، حوصله و ماهرانه انجام شود.

▪ گام چهارم) اقدام یا مدیریت خلاقانه:

مدیریت خلاق و کارآفرینانه شامل فعالیت های مختلف مدیریتی مانند مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی، مدیریت تولید، مدیریت تبلیغات و بازاریابی و مدیریت نیروی انسانی می باشد و در همه ی آن ها نیز همواره از خلاقیت و حل خلاق مسأله استفاده می شود.

نکته ی بسیار مهم این است که چنان چه در هر یک از مر حله های اجرای برنامه ی کارآفرینی، ضعف یا نقصی وجود داشته باشد، بایستی با تدبیر و خلاقیت، نسبت به حل آن ها اقدام نمود و اگر مرحله های اجرا با مشکل یا مانعی مواجه گردد، نبایستی هرگز ناامید و مأیوس شد بلکه بایستی همواره با توکل به خدا و نیز با درایت، خلاقیت، صبر، سعی و تلاش و پشتکار، عزم جزم و امید و اعتمادبه نفس بالا در جهت حل مشکل ها و مدیریت اثربخش گام نهاد.

اغلب فعالیت های کارآفرینی به ویژه آن هایی که از میزان خلاقیت و نوآوری بیش تری برخوردار هستند، به طور معمول به علت ناآشنایی و ناآگاهی جامعه، در مرحله های اولیه ی فعالیت، به کُندی پیش رفته و ممکن است با رکود و کم استقبالی مواجه شوند اما به تدریج، وضعیت، تغییر مثبت یافته و پیشروی شتاب می گیرد. اگر فرد یا گروه مجری برنامه ی کارآفرینی، مطمئن شود که طرح موردنظر به هر دلیلی، چندان موفق نیست، در این صورت بایستی طرح و برنامه ی کارآفرینی مورد بررسی دوباره و بازنگری قرار گیرد و به ویژه روش های اجرای برنامه، تحت مطالعه و تحلیل واقع شود و با توجه به اصل «انعطاف پذیری» و نیز اصل «خلاقیت»، روش ها تغییر یابند. بنابراین، در مرحله ی اجرای طرح و برنامه ی کارآفرینی، باید به طور کامل توجه داشت که هیچ گاه نباید وقفه ها، ناکامی ها و شکست های ظاهری، مقطعی و موقتی، تعمیم داده شده و باعث توقف و تسلیم شود. اگر سرگذشت کارآفرینان بزرگ و داستان کارآفرینی های بزرگ آنان، مطالعه و بررسی شوند (برای نمونه «الکساندر بوئینگ» مؤسس شرکت هواپیمایی «بوئینگ»، «کونوسوکی ماتسوشیتا» مؤسس شرکت «ناسیونال یا پاناسونیک»، «سوئی چیرو هوندا» مؤسس شرکت «هوندا موتور»، «تویوتا» مؤسس شرکت «تویوتا»، «آکیو موریتا» مؤسس شرکت «سونی»، «والت دیسنی» مؤسس شرکت «دیسنی»، «ورنر فون زیمنس» مؤسس شرکت «زیمنس»، «کارل بنز» مؤسس شرکت «بنز»، «بیل گیتس» مؤسس شرکت «مایکروسافت» و…)، ملاحظه خواهد شد که به طور تقریبی، همه ی آنان در طی مسیر خلاق و کارآفرینانه ی خود، انواع مشکل ها و شکست های کوچک و بزرگی داشته اند ولی به راه خود، مصمم تر از قبل ادامه داده و در نهایت به هدف ها و نتیجه های بزرگ دست یافته اند. از این رو، اصول «موفقیت از راه شکست»، «امیدواری مستمر و دائمی»، «یأس نشناسی و شکست ناپذیری» و «سعی و تلاش و پشتکار جدی» از مهم ترین اصول موفقیت و نتیجه گیری در فعالیت های کارآفرینی می باشند.