آرشیو برچسب: ems

پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهارگاوا (EMS)

هدف: بررسی ابعاد مختلف بلوغ عاطفی (عدم ثبات عاطفي، بازگشت عاطفي، فروپاشي شخصيت، ناسازگاري اجتماعي و فقدان استقلال)

تعداد سوال: 48
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه بلوغ عاطفي یاشویر سینک و بهارگاوا (EMS)

شیوه نمره گذاری

اين پرسشنامه شامل 48 سؤال است كه هدف آن بررسی ابعاد مختلف بلوغ عاطفی (عدم ثبات عاطفي، بازگشت عاطفي، فروپاشي شخصيت، ناسازگاري اجتماعي و فقدان استقلال) می باشد. طیف پاسخدهی آن بر اساس لیکرت تنظیم شده که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است: