آرشیو برچسب: das

مقیاس نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (DAS-26)

هدف: ارزیابی نگرش های ناکارآمد بر اساس نظریه شناختی بک از ابعاد مختلف (موفقیت – کامل طلبی، نیاز به تأیید دیگران، نیاز به راضی کردن دیگران، آسیب پذیری – ارزشیابی عملکرد)
تعداد سوال: 26
تعداد خرده مقیاس: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رفتار، احساس و فکر ناکارآمد (واکنش های ناکارآمد)

2- مقیاس بازداری رفتاری گلدستون و پارکر (AMBI)

مقیاس نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (DAS-26)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نگرش های ناکارآمد بر اساس نظریه شناختی بک از ابعاد مختلف (موفقیت – کامل طلبی، نیاز به تأیید دیگران، نیاز به راضی کردن دیگران، آسیب پذیری – ارزشیابی عملکرد) می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ……

برای دانلود این پرسشنامه به هماره سایر اطلاعات مربوط به شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی، منبع و …. بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید…