آرشیو برچسب: AEQ

پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

هدف: ارزیابی هیجان های تحصیلی از ابعاد مختلف (لذت از کلاس درس، امیدواری در کلاس، غرور در کلاس، خشم در کلاس، اضطراب مربوط به کلاس، شرم نسبت به کلاس، ناامیدی مربوط به کلاس، خستگی نسبت به کلاس، لذت از یادگیری، امید به یادگیری، غرور مربوط به یادگیری، خشم نسبت به یادگیری، اضطراب نسبت به یادگیری، شرم مربوط به یادگیری، ناامیدی نسبت به یادگیری، خستگی از یادگیری)
 تعداد سوال: 155
تعداد بعد: 16
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 155 سوال بوده و هدف آن ارزیابی هیجان های تحصیلی از ابعاد مختلف (لذت از کلاس درس، امیدواری در کلاس، غرور در کلاس، خشم در کلاس، اضطراب مربوط به کلاس، شرم نسبت به کلاس، ناامیدی مربوط به کلاس، خستگی نسبت به کلاس، لذت از یادگیری، امید به یادگیری، غرور مربوط به یادگیری، خشم نسبت به یادگیری، اضطراب نسبت به یادگیری، شرم مربوط به یادگیری، ناامیدی نسبت به یادگیری، خستگی از یادگیری) می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه درجدول زیر ارائه گردیده است: ….

اطلاعات مربوطبه نمره گذاری، روایی و پایایی، ابعاد، منابع و … در داخل فایل اصلی پرسشنامه قرارداده شده است. برای دانلودفایل اصلی بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.