آرشیو برچسب: + پرسشنامه کمکهای مالی دولت

پرسشنامه استقامت و پایداری – فرم کوتاه (Grift-s)

هدف: سنجش استقامت و پایداری در افراد
تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

خرید فایل

Desc (1)

ترم آخر: کیفیت، اطمینان

پرسشنامه استقامت و پایداری – فرم کوتاه (Grift-s)

تعریف استقامت و پایداری

اين واژه از ريشه «ق‌ـ‌و‌ـ‌م» است و براى آن معانى مختلفى مانند اعتدال[۲]، ثبات و مداومت[۳] استمرار[۴]، پايدارى، ايستادن، درست شدن و قيمت‌نهادن[۵] را بازگو كرده‌اند و معناى اعتدال شهرت بيشترى دارد.[۶] برخى گفته‌اند: استقامت همان اقامه است؛ ولى اضافه شدن دو حرف «س» و «ت» معناى آن را تأكيد مى‌كند.[۷] در معنايى جامع مى‌توان گفت نظر به اين كه اصل واحد در اين ماده، مفهومى است در برابر قعود و معناى اصلى آن به پاداشتن و فعليت عمل است، استقامت با توجه به معناى‌طلبى باب استفعال به‌ معناى طلب قيام است و استمرار و استدامت و مانند آن از لوازم معناى اصلى به‌شمار مى‌آيد.

استقامت در مفهوم قرآنى آن اصطلاحى براى پايدارى در دين و مسير حق در برابر كژيهاست.[۹] اهل معرفت تعابيرى چون «اهل استقامت» و «منزل‌استقامت» را كه مرحله‌اى از مراحل سلوك الى اللّه است به‌كار مى‌برند.[۱۰] در نظر عارفان، استقامت برزخى است بين پرتگاه هاى مخوف عالم تفرق و سدرة‌المنتهاى عالم جمع و روحى است كه احوال سالكان بدان زنده و باقى‌است.

پرسشنامه باورپذیری تبلیغات تلویزیونی بلترامینال

هدف: سنجش باورپذیری تبلیغات از نظر مصرف کنندگان
تعداد سوال: 10
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

۲- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

۳- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

۲۱- مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

۲۲- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

۲۳- پرسشنامه احساسات استاندارد شده در تبلیغات هولبروک و بترا

۲۴- پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

۲۵- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

۲۶- پرسشنامه اصالت برند کادیرو

۲۷- پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

۲۸- پرسشنامه محتوای اطلاعاتی و انتقالی تبلیغات پوتو و ولز

۲۹- پرسشنامه ارزیابی قضاوت بیننده از تبلیغات فلتام (AVJS)

۳۰- پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات مکلین و مچلیت

۳۱- پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ

32- پرسشنامه تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)

پرسشنامه باورپذیری تبلیغات تلویزیونی بلترامینال

پرسشنامه تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)

هدف: ارزیابی اثربخشی تبلیغات شفاهی از ابعاد مختلف (شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، تصویر شرکت، تمایل به استفاده از خدمات)
تعداد سوال: 25
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

 

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

۲- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

۳- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

۲۱- مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

۲۲- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

۲۳- پرسشنامه احساسات استاندارد شده در تبلیغات هولبروک و بترا

۲۴- پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

۲۵- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

۲۶- پرسشنامه اصالت برند کادیرو

۲۷- پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

۲۸- پرسشنامه محتوای اطلاعاتی و انتقالی تبلیغات پوتو و ولز

۲۹- پرسشنامه ارزیابی قضاوت بیننده از تبلیغات فلتام (AVJS)

۳۰- پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات مکلین و مچلیت

31- پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ

پرسشنامه تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)

پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت

هدف: سنجش نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت به نیازمندان از ابعاد مختلف (مستقل بودن از دولت، اخلاقیات در کمک مالی دولت، کمک کردن، اخلاق کاری، نوع دوستی)

تعداد سوال: 40
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه استاندارد دارای 40 سوال و 4 بعد می باشد.هدف این پرسشنامه سنجش نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت به نیازمندان از ابعاد مختلف (مستقل بودن از دولت، اخلاقیات در کمک مالی دولت، کمک کردن، اخلاق کاری، نوع دوستی) می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: …..

برایدانلودفایل اصلی پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات مربوط به شیوه نمره گذاری، روایی و پایای، منبع و …. بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید. لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت موفق ارائه خواهد گردید. قبل ازخرید راهنمای خرید را مطالعه فرمائید. 

ترم آخر: مرجع دانلود پرسشنامه های استاندارد در تمامی رشته های علوم انسانی (مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، مشاوره .و ….)