آرشیو برچسب: سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

هدف: ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا – انسانگرا)
تعداد سوال: 18
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2300 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک رهبری (سالزمان)

۲- پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع

۳- پرسشنامه توصیف رفتار رهبری همفل و کونز (LBDQ)

۴- پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

۵- پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

۶- پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش باردنز و متزکاس

7- پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

8- پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

ترم آخر: مورد تایید اساتید  دانشگاهی

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

طریقی را که رهبر ،از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری می نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبری گویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. بطور سنتی دو نوع دیدگاه درباره سبک رهبری وجود دارد.

سبک آمرانه و سنتی (وظیفه مدار): مدیر یا رهبر به زیر دستان خود می گوید چه کار باید بکنند وچگونه باید آن کار را انجام دهند.این سبک محافظه کار(اقتداری )است.

سبک دموکراتیک (رابطه مدار): رهبر یا مدیر در این سبک مسئولیت رهبری خود را با زیردستانش تقسیم می کند و آنها را در برنامه ریزی و اجرای آن مشارکت می دهد. به این سبک سبک کارمند مدار یا رابطه مدار نیز گفته اند.

در واقع سبکهای رهبری دیگری میان این دو حالت وجود دارد که از آن به سبک میانی نام می برند. در سبک میانه مدیر نسبت به بعضی از جنبه های شغل مدیریت محافظه کار است و نسبت به جنبه های دیگر لیبرال (مشارکتی).

چهار سبک رهبری ( مدل هرسی و بلانچارد )
1- سبک دستوری : وظیفه مدار قوی – رابطه مدار ضعیف
2- سبک متقاعد کننده : وظیفه مدار ضعیف – رابطه مدار قوی
3- سبک مشارکتی : وظیفه مدار ضعیف – رابطه مدار قوی
4- سبک تفویض کننده اختیار : وظیفه مدار ضعیف – رابطه مدار ضعیف

پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

هدف: تعیین سبک رهبری مدیران (سبک دستوری، سبک توجیهی، سبک مشارکتی، سبک تفویضی)
تعداد سوال: 12
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سبک رهبری (سالزمان)

2- پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع

3- پرسشنامه توصیف رفتار رهبری همفل و کونز (LBDQ)

4- پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

5- پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

6- پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش باردنز و متزکاس

پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

تعریف سبک رهبری

طریقی را که رهبر ،از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری می نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و  نفوذ را ” سبک رهبری ” گویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است.
راه های نفوذ  و قدرت رهبر :
·        پست و مقام : شامل قدرت تشویق و تنبیه است.
·        قدرت شخصی :: مرکب از قدرت مرجع  و قدرت مهارت(تخصص)
·        قدرت مشروع (قانونی)
یکی از مشهورترین مطالعات سبک رهبری توسط لوین ،لیپیت و وایت در سال  1939 انجام گرفت و سبک رهبری را به سه دسته تقسیم نمودند)فیدلر1372)
1- دموکراتیک  که در آن به مشارکت عادلانه تشویق می شودو تنبیه و انتقاد کم است.
2- آمرانه که در آن همه تصمیم ها را رهبر می گرفت .
3- بی بندوبار  که در آن فعالیت واقعی رهبری گروه بسیار پایین است.

 انواع سبک رهبری
1- سبک آمرانه و سنتی ( تاکید بر وظیفه): مدیر یا رهبر به زیر دستان خود می گوید چه کار باید بکنند وچگونه باید آن کار را انجام دهند.این سبک محافظه کار(اقتداری )است.

2- سبک دموکراتیک و غیر آمرانه : رهبر یا مدیر در این سبک مسئلیت رهبری خود را با زیردستانش تقسیم می کند و آنها را در برنامه ریزی و اجرای آن مشارکت می دهد. به این سبک سبک کارمند مدار یا رابطه مدار  نیز گفته اند./لیبرال (مشارکتی)
عده ای از دانشمندان مدیریت بر این اعتقاد دارند که سبکهای رهبری دیگری میان این دو حالت وجود دارد که از آن به سبک میانی نام می برند. در سبک میانه مدیر نسبت به بعضی از جنبه های شغل مدیریت محافظه کار است و نسبت به جنبه های دیگر لیبرال   (مشارکتی). (رضائیان،1379)

چهار سبک رهبری ( مدل هرسی و بلانچارد )
1- سبک دستوری
2- سبک عرضه کننده
3- سبک مشارکتی
4- سبک تفویض کننده اختیار

1- سبک دستوری Directive Leadership :
در این سبک که به شدت طرفدار کار و بسیار کم توجه به کارمند است، کارکنان دقیقا می‌دانند که سازمان از آنها چه توقعی دارد و در این راستا دستورات روشنی از طرف رهبر به آنان ابلاغ می‌شود.
2- سبک عرضه کننده یا رهبری حمایتی Supportive Leadership :
در این سبک رهبر به صورت همزمان نسبت به مقوله کار و کارمند توجه شدید نشان می‌دهد.
3- سبک مشارکتی Participative Leadership :
این سبک شدیدا طرفدار کارمند و بی‌توجه به کار است. در این سبک رهبر از کارمندان به طور وسیعی نظر و پیشنهاد دریافت می‌کند لیکن درخصوص اخذ تصمیمات نهایی تفویض اختیاری صورت نمی‌پذیرد.
4- سبک واگذاری اختیار :در این سبک رهبر به هیچوجه دخالتی در امور نمی‌کند و اختیارات به طور کامل به زیردستان واگذار می‌شود، زیرا تصور براین است که زیردستان دارای شایستگی کافی برای تشخیص موقعیت و انجام وظایف هستند.

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری همفل و کونز (LBDQ)

هدف: ارزیابی نوع رفتار رهبری (سبک آمرانه، سبک حمایتی)

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه توصیف رفتار رهبری همفل و کونز (LBDQ)

رفتار رهبری

بیش از 50 سال عادی ترین راه مطالعه در رهبری تكیه بر صفات ممیزه رهبر بوده است. عقیده بر این بود كه صفات و خصایص شخصی ذاتی مانند هوش، بیان خوب، دانش، ظاهری مناسب و …تعیین كنندة رهبری خوب است . اما این مطالعات فردی برای تبیین رهبری به نتایج روشنی نرسیده، از این رو نظریه های رهبری بر رفتار رهبر متمركز گردید ( هرسی و بلانچارد )

بسیاری ازافراد، رهبری  را خصیصه ای ذاتی و به ودیعه نهاده شده در وجود فرد می‌پندارند ولی رهبری، چیزی جز نحوه تلفیق و تركیب مهارت های پیچیده و كسب شده دیگر، با هم نیست. رهبران زاده نمی‌شوند، پرورش می‌یابند. با تلاشی پیگیر می‌توان مهارت های مربوط به رهبری را كسب كرد.(هژیر ،1374 ) .

در این گروه از نظریات به جای آن كه دنبال تعیین خصوصیات رهبری باشیم، در پی آن هستیم كه در یابیم سبك و روش رهبری چگونه است و رهبران در برخورد با مرئوسان به چه شیوه هایی توسل می‌جویند. محققانی كه درباره شیوه رهبری تحقیق كرده و تصمیم گرفته اند معتقدند ضرورتا رهبری شامل دو نوع رفتار عمومی یعنی رفتارهای وظیفه ای (وظیفه مدار ) و رفتارهای ارتباطی (رابطه مدار) است شالوده این تحقیق نیز برمبنای همین دو رفتاراست. رفتارهای وظیفه ای تحقق هدف ها را تسهیل می‌كند و كمك می‌كند اعضای گروه به هدف خود برسند. رفتارهای ارتباطی كمك می‌كند تا زیردستان با خودشان و با دیگران و از موقعیتی كه خودشان را در آن می‌یابند احساس آرامش و راحتی كنند. هدف اصلی بحث های رفتاری رهبری توضیح این مطلب است كه چگونه رهبران می‌توانند با تركیب این دونوع رفتار، رفتار زیر دستان را برای رسیدن به هدف تحت تاثیر قرار دهند.( هژیر،1374) .

تفاوت بین نظریه های رفتاری و شخصیتی ( از نظر كاربردی )  در گرو مفروضاتی است كه    نظریه های مزبور برآن اساس قرار می‌گیرند. اگر قابلیت اعتماد نظریه های شخصیتی به اثبات می‌رسید، در آن صورت بایستی گفته می‌شد كه برخی از افراد به صورت رهبربه دنیا می آیند. در آن صورت فرد یا دارای آن ویژگی ها می‌شد و یا نمی‌باشد. از سوی دیگر اگر رفتارهای خاص می‌توانست معرف رهبران موفق باشد، در آن صورت می‌توانستیم اصول رهبری را تدریس كنیم (یعنی امكان داشت، برنامه هایی را طرح ریزی كرد و الگوهای رهبری را به افراد آموخت و از آنان رهبرانی موفق ساخت). تردیدی نیست كه این موضوع به اندازه كافی هیجان انگیز می‌شد، زیرا بدان معنی بود كه می‌توان بر تعداد رهبران موفق افزود. اگر آموزش می‌توانست كارساز باشد آنگاه می‌توانستیم تعداد بسیار زیادی رهبر موفق یا اثر بخش تربیت كنیم و به جامعه تحویل دهیم( پارسائیان ، اعرابی ، 1376 ) .

مطالعات زیادی برای پیدا كردن بهترین شیوه انجام شده است . برخی از مطالعات اولیه در دانشگاه دولتی اوهایو در اواخر سال 1940 براساس یافته های ( استاگدیل[26] 1948 ) با تاكید بر اهمیت توجه بیشتربه رفتارهای رهبری تا خصوصیات شخصی وی صورت گرفت . گروه دیگری از محققان در دانشگاه میشیگان مطالعاتی را ترتیب دادند تا نشان دهند چگونه رهبری در گروه های كوچك عملمی كند. و نهایتا در اوایل سال 1960 بلیك و موتون نشان دادند كه چگونه مدیران از رفتارهای وظیفه مدارانه و رابطه مدارانة خود برای ترتیبا ت سازمانی استفاده می‌كنند.

اگر چه بسیاری از تحقیقات با عنوان شیوه رهبری می تواند طبقه بندی شود ولی مطالعات اوهایو، میشیگان، بلیك و موتون از اصلی ترین مطالعاتی هستند كه بشدت از این شیوه حمایت       می كنند. با نگاه نزدیك تر به هر گروه از این مطالعات می‌توان تصویر روشن تری از نحوه شكل گیری و چگونگی به كارگیری این شیوه پیدا كرد ( افجه ای، 1380 ) .

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

هدف: ارزیابی سبک رهبری خدمتگذار در رهبران از ابعاد مختلف (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش، توانمندسازی)

تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

تعریف سبک رهبری خدمتگزار

مفهوم رهبری خدمتگزار در اصل از نظریه­ رهبری کاریزماتیک ناشی می­‌شود و طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، انگیزش اولیه برای رهبری، میل به خدمت است. گرین لیف که ابداع کننده چنین سبک رهبری است، فلسفه آن را ” توجه داشتن به دیگران و توانایی بالا برای خدمت کردن به آنان” بیان می­‌کند و رهبران خدمتگزار را چنین تعریف می­‌کند: “رهبران خدمتگزار روی خدمت­‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کنند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند”. او ادامه می‌دهد که فرایند رهبری خدمتگزار با یک احساس طبیعی شروع می‌­شود که در آن فرد می­‌خواهد در ابتدا خدمت‌­رسانی کند سپس با یک انتخاب هوشمندانه، مشتاق می‌­شود که افراد را رهبری کند. همان طور که معلوم شد این شخص با کسی که فقط رهبر است فرق دارد و تفاوت آن از اینجا روشن می‌شود که رهبر خدمتگزار در ابتدا به رفع احتیاجات اولیه افراد می­‌پردازد. گرین لیف همچنین بیان می­‌کند که بهترین آزمون برای اینکه بدانیم رهبری خدمتگزار وجود دارد، این است که این سؤالات پرسیده شود: آیا افرادی که به آنها خدمت رسانی می­شود رشد شخصیتی پیدا کرده­‌اند؟ آیا افرادی که به آنها خدمت­‌رسانی می­‌شود سالمتر، خردمندتر، آزادتر و مستقل­‌تر شده­‌اند؟ آیا افراد خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شده اند؟ آیا افراد سودمندتر شده اند و یا اینکه حداقل زیان نکرده اند؟ از رهبری خدمتگزار تعریفهای زیادی شده است. لوب (LAUB) دراین زمینه می‌گوید: “یک مفهوم و تمرینی از رهبری است که رهبر، ارزشها و توسعه و مصلحت افراد را مدنظر می­‌گیرد و رهبر قدرتها را بین افراد تقسیم می­‌کند و سعی می‌­کند انتظار و هدف افراد سازمان را برآورده کند”. وی نیز در مورد رهبران خدمتگزار می­‌گوید: “رهبران خدمتگزار کسانی هستند که نفع شخصی را کنار می­‌گذارند و سعی می‌‌کنند نیازهای عاطفی، معنوی و فیزیکی دیگران را برآورده کنند”. همچنین دفت (DAFT) در سال ۱۹۹۹، چهار قاعده اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار را بیان می­‌کند که عبارتند از:
۱) خدمت رسانی به دیگران (قبل از خدمت به خود)
۲) گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته‌­های آنان
۳) ایجاد اعتماد در دیگران
۴) رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی.
البته مهمترین عامل برای رهبر خدمتگزار، اعتمادسازی بین پیروان است که می توان از راههای زیر، این اعتمادسازی را ایجاد کرد:
۱) اختیاردادن خالصانه به پیروان
۲) به سرعت پیروان را درگیر کار کردن
۳) متعهد و ثابت قدم بودن خود
۴) توسعه مهارتهای رهبری و پرورش دادن ریسک
۵) انتخاب یک سبک مناسب مدیریت.

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

هدف: بررسی انواع سبک های تفکر در مربی های ورزشی
تعداد سوال: 40
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: محمدی، محمد، رابطه سبک های رهبری و تفکر با میزان موفقیت مربیان والیبال لیگ برتر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، 1389.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

سبک تفکر چیست؟

رابرت استرنبرگ مفهوم سبكهاي تفكر را معرفي كرده است.او در اين باره گفته است سبك تفكر يك توانايي نيست بلكه به چگونگي استفاده ما از تواناييهايمان اشاره ميكند.افراد ممكن است در تواناييها مشابه ولي در سبكهاي تفكر متفاوت باشند.

سه نقش مهم تفكر در نظر استرنبرگ 1)سبك تفكر قانون گذارانه 2)سبك تفكر قضايي 3)سبك تفكر اجرايي

1)سبك تفكر قانون گذارانه (آفريننده ):افراد داراي اين سبك دوست دارند كارها را به ميل خود انجام دهند آنان همچنين به خلق وتدوين وطراحي امور علاقه مندند.اين افراد از وضع موجود ناراضيند ومسائل سازمان نيافته را ترجيح ميدهند زيرا دوست دارند آنها را خودشان سازمان دهند .از جمله كارهايي كه اين افراد دوست دارند انجام دهند نوشتن مقالات ابتكاري وداستانهاي كوتاه ،سرودن شعر،طرح مسائل رياضي وپروژه هاي علمي ،وتصميم گيري در مورد زندگي است.

عنوان پایان نامه:‌ بررسی سبک های مدیریتی اعمال شده در مدارس دولتی با بهره وری معلمان

تعداد صفحه: 85
تعداد منابع: 16
تعداد فصل: 5
فهرست بندی: دارد
پرسشنامه: دارد
سطح:‌ خوب
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 8000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

**************************************

توجه: محصولات این سایت طراحی و یا ویرایش شده توسط مسئولین سایت ترم آخر می باشند. لذا، حق انتشار الکترونیکی آن صرفا متعلق به سایت ترم آخر (www.TermeAkhar.com) بوده و هر گونه کپی برداری و یا انتشار الکترونیکی آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت

**************************************

عنوان پایان نامه:‌ بررسی سبک های مدیریتی اعمال شده در مدارس دولتی با بهره وری معلمان

پرسشنامه سبک رهبری (سالزمان)

هدف:خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری
تعداد سوال: 35
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سبک رهبری (سالزمان)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک رهبری (سالزمان)

۲- پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع

۳- پرسشنامه توصیف رفتار رهبری همفل و کونز (LBDQ)

۴- پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

۵- پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

۶- پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش باردنز و متزکاس

7- پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

8- پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

9- پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو