آرشیو برچسب: دانلود پرسشنامه

مقياس باورها و نگرش های ناكارآمد خواب (DBAS)

هدف: ارزیابی باورها و نگرش های ناكارآمد خواب (کنترل و پیامدهای خواب، انتظارات و عادات خواب)
تعداد سوال: 10
تعداد بعد: 2
شیوه نمر گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس برانگیختگی پیش از خواب (PSAS)

۲- آزمون خواب

3- مقیاس رحجان های زود / دیر خوابیدن اسمیت و همکاران (۱۹۹۳)

مقياس باورها و نگرش های ناكارآمد خواب (DBAS)

خواب عبارت است از کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً تمام عضلات ارادی در زمان استراحت به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم‌های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند. در بین پستانداران، پرندگان،ماهیان و دیگر جانوران مراحل خواب و بیداری وجود دارد. خواب برای سلامت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی-اسکلتی انسان‌ها و جانوران اهمیت دارد.

مقياس رضايت از تصوير تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

هدف: سنجش میزان رضايت از تصوير تن
تعداد سوال: 22
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقياس رضايت از تصوير تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

نسخه اولیه این مقیاس 81 ماده داشت كه با بررسی ماده هایی كه معانی یكسانی دارند تعداد ماده ها به 43 ماده تقلیل یافت. مقیاس 43 سؤالی به چند تن از پرستاران، روان پزشكان، روان شناسان، و متخصصین بهداشت روان ارایه شد و با بررسی روایی محتوایی آن و تناسب محتوا با مؤلفه مورد مطالعه، مقیاس تبدیل به 39 ماده شد. در اجرای اولیه این مقیاس 3 سؤال آن توسط پاسخ دهندگان نامفهوم تشخیص داده شده و از مقیاس حذف گردید. پس از اجرای روایی عاملی اكتشافی در بار اول 10 ماده از این مقیاس ضریب همبستگی پایینی داشت و از مقیاس حذف شد. در اجرای دوم روایی عاملی اكتشافی نیز 3 ماده دیگر حذف شد و در نهایت مقیاس با 23 ماده باقی ماند. این مقیاس توسط طاهری تربتی و همکاران (1392) هنجاریابی گردید و در نهایت 22 گویه در یک عامل قرار گرفت و مقیاس رضایت از تصویر تن را شکل داد.

پرسشنامه جو رقابتی

هدف: ارزیابی جو رقابتی کارکنان در سازمان از ابعاد مختلف (لذت بردن از کار، اهمیت بهتر انجام دادن کار از دیگران، افزایش تلاش، مقایسه عملکرد کارکنان با یکدیگر توسط مدیر، مقایسه توسط همکاران)

تعداد سوال: 10
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه هوش رقابتی (CIQ)

2- مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

۳- پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان

۴- پرسشنامه مزیت رقابتی

۵- مقیاس روحیه رقابت – همکاری

6- مقیاس رقابت جویی لاینر (CS)

پرسشنامه جو رقابتی

برای درک مناسب هر موضوعی ابتدا لازم است تعریف و مفهوم آن ارائه گردد. بدیهی است هرچه قدر تعریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و کارا باشد درک مناسب تری از موضوع حاصل می گردد. در این راستا چند تا از تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مزیت رقابتی به شرح زیر ارائه می شود:
«مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است» (جی. کیگان، ص 23)
«مزیت رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می کند» (HAO MA, P 709) .
«<<<مزیت رقابتی ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر است>>>» (M. PORTER, 1990) .
توجه به تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی گویای این است که ارتباط مستقیم ارزشهای مورد نظر مشتری، ارزشهای عرضه شده شرکت و ارزشهای عرضه شده توسط رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین می کند. چنانچه از دیدگاه مشتری مقایسه ارزشهای عرضه شده شرکت با ارزشهای عرضه شده رقبا بیشتر به ارزشهای مورد نظر و انتظامات او سازگارتر و نزدیکتر باشد می توان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است به نحوی که این مزیت باعث می شود که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خود در نزدیکی به مشتری و تسخیر قلب وی برتری داشته باشد.

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان

هدف: سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان

تعداد سوال: 20
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بلوغ فرآیندهای سازمانی

 پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان

سازمانها را می‌توان از جهات مختلف دسته‌بندی کرد که این دسته‌بندی‌ها برخی رایج و اساسی است و در مواردی شکلی خاص و پیچیده به خود می‌گیرد.
به طور مثال:
اینکه موسسه خدماتی و یا تولیدی است و یا اینکه دولتی یا غیردولتی است، از نوع دسته‌بندی اول بوده و شرایط مرتبط با نوع تقسیم‌بندی به خوبی روشن است. موارد دیگر همچون صنعتی و کشاورزی می‌تواند زیرمجموعه هر کدام از انواع ذکر شده باشد، ولی در هر حال تا حدی وضعیت و شرایط حاکم بر سازمان را معین می‌سازد. سازمانهای درمانی، علمی، فرهنگی، آموزشی و انواع دیگر از این دست، همگی برای جامعه شناخته شده است و افراد می‌توانند تا حدی نسبت به سازوکارها، ساختار، نوع فعالیت و ابعاد دیگر آن قضاوت نمایند.
این نوشتار، گونه‌ای دیگر از ویژگیهای سازمان را در نظردارد، از جمله اینکه، موسسه بزرگ، کوچک و یا متوسط است؟ یا اینکه سطح تحصیلی عمده کارکنان موسسه عالی، متوسط و یا پایین است؟ سازمان انتفاعی و درآمدساز است؟ و یا صرفا باید پوشش هزینه دهد؟، سازمان دانشگر است یا خیر؟ و نهایت اینکه موسسه به لحاظ نیروی انسانی بالغ و یا معمولی و متعارف است؟
شاید گفته شود که این نوع دسته‌بندی‌ها اصالت ندارد و به شرایط جامعه یا وضعیت زمان و مکان و یا حتی موقعیت خود آن مرتبط است که البته این تصور به عقیده نگارنده صحیح نیست و به سادگی می‌توان درجهات یاد شده موسسات را دسته‌بندی کرد. مورد آخر که به بلوغ کارکنان مرتبط می‌شود، صرفا تحصیلات و دانش آنها را دربرنمی گیرد، بلکه مجموعه‌ای همچون دلبستگی، انگیزه و علاقه‌مندی، دانش و مهارت، پختگی، سابقه، اطلاعات، انتقال مفاهیم و دهها مولفه دیگر موجب ایجاد سازمان بالغ می‌شود.
اینکه سازمان بلوغ یافته چه تفاوتی با دیگر سازمانها دارد؟ قطعا پیچیده و گسترده است، لیکن بخشهایی از این ویژگیها را به طور نمونه می‌توان چنین برشمرد:
۱) مدیریت بر موسسه بالغ به مدیر و یا مدیران بلوغ یافته، نیازمند است.
۲) تغییر و تحول در موسسه بالغ به سادگی سایر دستگاهها و سازمانها نیست.
۳) مسیر حرکت و رسیدن به هدف، به باور نیروی انسانی در سازمان مرتبط است.
۴) کارکنان، هنر تغییر و بهتر کردن شرایط و انتقال پیام خود را دارند.
۵) فرهنگ حاکم بر افراد تازه وارد تحمیل می‌شود و آنها قادر به تغییر جدی در آن نیستند.
۶) تغییر باور افراد بسیار مشکل بوده و زمانی میسر است که دیدگاه‌های جدید از سوی آنها تجزیه و تحلیل شده و سودمند بودن آن را بپذیرند و… .
اینکه سازمان بالغ خوب و یا بد است و یا اینکه چه سازمانی باید بالغ باشد، سوالی اساسی است؛ چرا که اگر شرایط محیطی، قوانین، نحوه و باور مدیریت و مواردی از این دست با شرایط سازمان هماهنگ نباشد، قطعا یا موسسه به زوال می گراید و یا به شکلی خنثی، راکد و بی اثر به فعالیت خود ادامه می دهد که بیشتر بروز شرایط نوع دوم را می توان انتظار داشت.
اگر سازمان بالغ موفق نیست یا سودآوری آن کم است، به عواملی برمی گردد که مهمترین آن جهت دادن به این‌گونه موسسات بدون توجه به ماهیت آنهاست. بر عکس، به لحاظ روشن بودن ماموریت سازمانها و بنگاهها و نیز همراستا بودن چشم‌انداز و استراتژی آنها با ماموریت ترسیم شده، قطعا سازمان بالغ مناسب‌ترین بستر و جایگاه برای رسیدن به هدف مشروع و معقول است.
کار در سازمان بلوغ یافته البته مفرح ولی مشکل است، باید آن را شناخت و متناسب با ابعاد سازمان، چگونگی اداره و هدایت آن را تعیین و ترسیم کرد. در این صورت می توان انتظار داشت که ویژگیها و نقاط مثبت سازمان و ازجمله موارد زیر، زمینه ظهور پیدا کنند:
ـ محیطی دلپذیر با فرهنگ متعالی برای کار
ـ رفتار و برخورد سنجیده با تمام مسائل
ـ دوری از هیجان و انجام امور درقالب روشها و سیستم‌های کارآمد
ـ کوشش جمعی در شناخت کلید و راه حل مشکلات و مسائل رودررو
ـ همکاری و همیاری کارکنان و مساعدت نسبت به یکدیگر در ایفای وظیفه
ـ بستر مناسب در از هم‌آموزی و به‌ هم‌آموزی
ـ اعتلای جایگاه سازمان در جامعه و برخورد مناسب با مخاطبان و مشتریان
ـ وجود انگیزه کاری و تلاش بالا همراه با امکان اتکا به عمده نیروها برای رسیدن به هدفهای سازمان.
البته ایجاد سازمان بالغ و یا استمرار حرکت سازمان بلوغ یافته چندان ساده نیست و به تفکر دورنگر و نگاه با افق بلندمدت نیاز دارد. درواقع این‌گونه سازمانها طرح و پروژه نیستند و نمی توان از آنها انتظار داشت که کارهای نمایشی و زود بازده انجام دهند. این جمله نباید در این راستا تعبیر شود که لختی و کندی بر سازمانهای بالغ حاکم است، برعکس منظور آن است که شکل تصنعی در سرعت دادن به امور قابل تزریق به سازمان بالغ نیست.
پایان سخن اینکه طرح این‌گونه سازمانها نباید با سازمانهای دانشگر و موارد مشابه خلط شود، بلکه باید پذیرفت که به وجود آمدن سازمان بالغ نیازمند زمینه، بستر و عوامل دیگر است که شاید نه در همه موسسات، ضروری و نه در همه جا میسر و ممکن باشد

پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

هدف: بررسی نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی (محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغات سبز، کاهش ضایعات، ترفیع سبز، بازار ارگانیک)

تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل رفتاری تاثیر گذار بر اجرای اثربخش مدیریت زنجیره تامین سبز

2- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در خرید کالاهای سبز

پرسشنامه نقش بازاریابی سبز در افزایش فروش محصولات گوشتی

این پرسشنامه توسط تیم ترم آخر طراحی گردیده است.
بازاریابی سبز
بازاریابی سبز فرایندی اجتماعی است که افراد و گروه ها از طریق فرایند مبادله محصولات و ارزش آنها، نیاز و خواسته خود را از طریق یک روش اخلاقی که اثرات منفی بر محیط زیست را حداقل کند برآورده می کنند. به عبارتی دیگر به گفته یولونسکی بازاریابی سبز شامل تمام فعالیتهایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته های بشری طراحی می شود به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند. به ندرت فعالیتهای زیست محیطی در همه معیارهای شرکت جای می گیرد. علاوه بر این بسیاری از شرکتها معیارهای سنتی کسب و کار را برای ارزیابی موفقیت نوآوریهای سبز به کار می برند.
افزایش فعالیتهای بازاریابی سبز می تواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد. ارضای تقاضای مصرف کنندگان، واکنش نسبت به اقدامات رقبا، دخالت روزافزون دولت و افزایش آلودگی محیط زیست را می توان از جمله فشارهای بیرونی نام برد. عوامل درونی زیادی نیز وجود دارد که بر شرکت ها فشار می آورند تا فعالیتهای سبز را به اجرا بگذارند که برخی از آنها عبارت است از:
عامل هزینه: بدین معنا که سبز بودن می تواند به کارایی بیشتر منافع و صرفه جویی های مالی منجر شود.
فلسفه شرکت: زمانی که شرکتها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می دهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژی های شرکت گره می خورد.
ایجاد موضع رقابتی در بازار: شرکتهایی که مسائل محیطی را در فرایندهای بازاریابی و تولید محصول در نظر دارند نسبت به رقبا موضع رقابتی برای خود ایجاد می کنند.
یک هدف مهم از طراحی اکولوژیکی، ادغام ملاحظات زیست محیطی در همه مراحل فرایند توسعه محصول می باشد. به منظور کنترل همه اثرات زیست محیطی یک محصول باید تاثیر زیست محیطی اش در دوره عمر محصول از تولید تا استفاده و حتی پایان حیاتش مد نظر قرار گیرد.
بازاریابی سبز می تواند در سه سطح استراتژیک، شبه استراتژیک و تاکتیکی رخ دهد. در سبز شدن استراتژیک، تغییرات زیربنایی استراتژیک در فلسفه شرکت به وجود می آید. سبز شدن شبه استراتژیک شامل تغییرات قابل توجهی در راه و رسم سازمانهای تجاری است. به عنوان مثال بعضی از هتلها برای کاهش مصرف آب از میهمانان خود درخواست می کنند که حوله های استفاده شده را برای شستشو در کف حمام یا وان قرار دهند. در سبز شدن تاکتیکی برخی فعالیتهای وظیفه ای مثل ترفیعات ،سبز می شود، مثلاً در ایام خشکسالی مسئولین امور آب، شعارهای تبلیغاتی برای مصرف بهینه، صرفه جویی و احساس مسئولیت مصرف کنندگان به کار می برند.
محصول سبز
محصول سبز به حفظ و بهبود محیط طبیعی یا حفظ انرژی و کاهش یا حذف استفاده از مواد سمی، آلودگی و ضایعات کمک می کند. به عبارتی دیگر، محصولی است که ضرر کمتری به محیط زیست وارد می آورد و از روشهای تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، بازیافت و کاهش به دست می آید.
قیمت سبز
قیمت سبز باید منطقی و رقابتی باشد. اکثر مصرف کنندگان تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر هستند که ارزش افزوده محصول را دریابند. این ارزش ممکن است در بهبود عملکرد، کارایی، طراحی، جاذبه بصری یا مزه آن باشد و یا حتی به دلیل ویژگی های دیگر محصولات سبز از جمله عمر طولا نی تر و بی ضرر بودن آن.
ترویج و تبلیغ سبز
به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگانی است که با فعالیتهای شرکت ارتباط دارند. همچنین اظهار شرکت ها به تعهد برای نگهداری منابع طبیعی جهت جذب بازار هدف می باشد.
سه نوع تبلیغ سبز وجود دارد:
تبلیغی که رابطه بین محصول، خدمت و محیط زیست را نشان می دهد.
تبلیغی که به وسیله پر رنگ ساختن یک محصول یا خدمت،شیوه زندگی سبز را ترویج می کنند.
تبلیغی که مسئولیت زیست محیطی شرکت را به تصویر می کشد.
مکان سبز
مکان سبز شامل دو بعد درونی و بیرونی است، منظور از بعد درونی محیط داخلی شرکت است که باید علاوه بر رعایت مساثل زیست محیطی در فرایندهای داخلی شرکت و تناسب بین طراحی فضای داخلی با کالای مورد نظر به گونه ای باشد که مدیران و کارکنان در آن احساس آرامش کنند و به تبع آن مشتریان نیز به خاطر برخورد خوب کارکنان و فضای دلنشین به آن جذب می شوند. از بعد خارجی نیزبه مکان های عرضه ای که کمترین آسیب را برای محیط زیست به همراه داشته باشد اشاره می کند.

مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

هدف: سنجش ادراک بیمار از همدلی پزشک

تعداد سوال: 5
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه خودبیمارانگاری اهواز (AHT) (اختلال هیپوکندریا)

2- پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

3- پرسشنامه آشنایی با ایدز

4- پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

5- پرسشنامه رضایت دانشجویان پرستاری در برقراری ارتباط با بیماران

6- مقیاس شدت خستگی (FSS) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)

7- پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران دیابتی توماس و همکاران (DQOL)

8- پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری

9- پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

10- پرسشنامه سوابق پزشکی- ورزشی

مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

تعریف همدلی پزشک با بیمار

همدلی یک توانایی ارتباطی قدرتمند است که به معنای درک تجربیات، دغدغه ها و دیدگاههای فرد دیگر همراه با توانایی نشان آن می باشد. همدلی با بیمار باعث می گردد بیمار از حالت انزوا بودن در بیماریش خارج شود و بر بهبود بیمار تأثیر گذار است

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (SHI)

هدف: بررسی سابقه آسیب رسانی به خود در افراد

تعداد سوال: 22
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه خودآزاری (مازوخیسم)

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (SHI) 

آسیب عمدی به خود معمولا خود کشی ناموفق نیست. فقط یک چهارم موارد آسیب عمدی به خود به قصد مردن بوده است. اکثر این افراد می گویند که این عمل به صورت تکانه ای (impulsive) صورت گرفته است. سایر موارد یا توضیح خاصی برای این عمل ندارند و یا می گویند :
1- قصد فرار موقت از مشکلات را داشته اند
2- قصد داشتند تا فرد دیگری را تحت تاثیر قرار دهند مثل شریک جنسی و یا اعضاء خانواده
3- مطمئن نبودند که قصد مردن دارند و می خواستند اینکار را به دست سرنوشت بسپارند

زمانی که این رفتار به قصد تحت تاثیر قرار دادن فرد دیگری انجام می شود این عمل گریه جهت کمک (cry for help) نامیده می شود

پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

هدف: ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد از ابعاد مختلف (معنوی، فیزیکی، مذهبی، جامعه، اجتماعی، خانوادگی، مالی، حرفه ای)

تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دالود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس خودارزشیابی های مرکزی جاج و همکاران (CSS)

2- پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی

3- پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (۲۰۱۰)

4- پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

پرسشنامه دیدگاه ارزشی لوزیر

رعایت ارزش‌‌ها و اشاعه آنها در محیط کار از عوامل مؤثر بر مسؤولیت اجتماعی و موفقیت سازمان‌‌ها است. موضوع مهم این است که تا چه میزان سازمان‌های دارای ضوابط اخلاقی، آنها را نهادینه کرده و مدیران و کارکنان به آن ارزش‌‌ها متعهد و پای‌بند می‌باشند. با اهمیت‌دادن و عمل به ارزش‌‌ها زمینه برای ظهور هدایت فطری فرد و اجتماع و ارضای تمایلات از راه صحیح حاصل می‌شود. بر این اساس، امروزه برای مدیران انجام وظایفی چون پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمان‌‌ها و ذینفعان، از زمره وظایف با اهمیت‌ محسوب می‌شود. پایبندی و عمل به مسؤولیت‌های اجتماعی نیز نیازمند تمرین است. در این تمرین باید که دل را پرداخت و با ویژگی‌های انسانی در هم آمیخت.

پرسشنامه آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد پالایشگاه

هدف: ارزیابی عوامل تهدید کننده سیستم ارزیابی عملکرد پالایشگاه (فرآیند ارزیابی، فرد ارزیابی کننده، استاندارد ارزیابی عملکرد، بازخورد ارزیابی عملکرد، عدم حمایت مدیر)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان لاری و همکاران

2- پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

3- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران

4- پرسشنامه اقدامات منابع انسانی

5- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

پرسشنامه آسیب شناسی سیستم ارزیابی عملکرد پالایشگاه

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (2006)

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف خودپنداره تحصیلی (عمومی، آموزشگاهی، غیرآموزشگاهی)

تعداد سوال: 15
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)
مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه خودپنداره فضلی
2- مقیاس خود پنداره کودکان (CSCS)
3- پاورپوینت بررسی خودپنداره و مولفه های آن
4- مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (2006)

تعریف خودپنداره

خودپنداره، تصويري است که ما از خود داريم. ما نظريه هايي درباره جهان مي سازيم که به ما کمک مي کنند با موقعيت هايي که روبه رو مي شويم، کنار بياييم.  مهمتر از آن، ما به خلق نظريه هايي درباره خودمان نيز دست مي زنيم. اين نظريه ها را نظريه خويشتن مي ناميم و در اينجا آن را معادل خودپنداره فرض مي کنيم.
چند ديدگاه در مورد چگونگي شکل گيري خودپنداره وجود دارد:
1– ديدگاه اجتماعي:  در اين ديدگاه خود محصولي اجتماعي است.  گروهي از روانشناسان اجتماعي که خود را “تعامل گران نمادين” مي نامند، معتقدند که افراد براساس اينکه ديگران درمورد آنها چه نظري دارند يا با آنها چگونه رفتار مي کنند، درمورد خود اظهارنظر مي کنند. هر فرد آگاهي مي يابد که حوزه اي در ادراک ديگري است و با دروني سازي آن بر خود نيز به عنوان موضوعي در حوزه ادراکي خويشتن آگاه مي شود. به عنوان مثال، اگر ديگران به من بگويند که فردي باهوش و بالياقت هستم، من خود را فردي باهوش خواهم دانست و اگر اطرافيان مرا فردي کند ذهن و ناتوان بدانند، من نيز خود را ناتوان مي پندارم.
در اين ديدگاه، آنچه اهميت دارد نظر ديگران درمورد ماست. محيط بيروني، ساختار کلان اجتماعي، همانندسازي، تعاملات بين فردي و ايفاي نقش از عوامل اصلي شکل دهنده خود هستند. شايد بتوان با اغماض چنين گفت که دراين ديدگاه، تصويري که ديگران از ما دارند، همان خودپنداره ماست.
“ما گرايش داريم خود را چنان ببينيم که ديگران ما را مي بينند.”
2– ديدگاه شناختي: در اين ديدگاه، چنين مطرح مي شود که در ارزشيابي هايي که ديگران در مورد ما دارند، انتخابها و تفسيرهاي ما نيز نقش دارند. به عبارتي، هر تصوير بيروني از خلال صافي درون مي گذرد.
در اين ديدگاه خودپنداره، تفسيري است که ما از خودمان داريم. آنچه در اين ديدگاه محور اصلي شکل گيري خودپنداره است، خود به عنوان يک ساختار شناختي است. در واقع، برخلاف ديدگاه اجتماعي که خودپنداره هر فردي فقط و فقط حاصل تصاوير و تعبيرهاي ديگران از او بود، در اينجا، اين خود فرد است که با بازسازي و تفسير تصاوير ديگران، خودپنداره اش را شکل مي دهد.
3– ديدگاه شناختي-اجتماعي:  همانطور که از نام اين ديدگاه برمي آيد،  ترکيبي از نظريات شناختي و اجتماعي است. در اين ديدگاه، خود، حاصل تفسيري است که فرد از تصاوير ديگران از خودش دارد. به عبارتي، علاوه بر آنکه ديدگاه ديگران در مورد ما اهميت دارد، تفاسيري که ما نيز از ديدگاه ايشان داريم حائز اهميت است.
در اينجا، خودپنداره نه محصول فرد به تنهايي و نه محصولي اجتماعي است، که ترکيبي از هر دو مي باشد.