آرشیو برچسب: احساس خصومت

مقیاس احساس خصومت ردفورد – ویلیامز (RWHI)

هدف: سنجش میزان احساس خصومت در افراد

تعداد سوال: 12
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

2- مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

3- پرسشنامه خشم در کودکان

4- سیاهه خشم نواکو – AI (مقیاس پرخاشگری نواکو)

5- پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)

مقیاس احساس خصومت ردفورد – ویلیامز (RWHI)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه ۱۲ سوالی توسط ردفورد (۱۹۹۸) مدیر تحقیقات رفتاری در دانشگاه دوک تهیه شده است. ردفورد این پرسشنامه را به منظور بررسی رابطه بین احساس خصومت و حملات قلبی تهیه نموده است

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند