آرشیو برچسب: احساس تنهایی + پرسشنامه

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی بزرگسالان دی توماس و همکاران (MSPSS)

هدف: ارزیابی احساس تنهایی اجتماعي- عاطفی در بزرگسالان از ابعاد مختلف (احساس تنهايي رمانتيك، احساس تنهایی خانوادگی، احساس تنهایی اجتماعی)
تعداد سوال: 14
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

1- مقیاس احساس تنهایی کودک آشر و ویلر

2- پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

ترم آخر، مرجع دانشجویان ایران

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی بزرگسالان دی توماس و همکاران (MSPSS)

تنهایی پاسخی پیچیده و عمدتاً ناخوشایند به انزوا یا کمبود هم‌صحبتی است. این پاسخ معمولاً شامل احساس اضطراب از کمبود ارتباط و اشتراک با دیگران است که از گذشته شروع شده و تا به آینده ادامه خواهد داشت. البته این احساس ممکن است زمانی که فرد در اطراف خود افرادی را دارد نیز وجود داشته باشد. تنهایی می‌تواند حاصل عوامل مختلفی چون عوامل اجتماعی، ذهنی و احساسی باشد.

تحقیقات نشان داده‌اند که این احساس بین گروه‌هایی از افراد که ازدواج کرده‌اند، در رابطه هستند، درون خانواده هستند یا شغل موفقی دارند بسیار شایع است. این مسئله موضوعی است که از روزگار باستان تاکنون بسیار مورد کاوش واقع شده است. تنهایی را درد اجتماعی نیز تفسیر می‌کنند، یک مکانیزم روان‌شناختی برای هشدار به افرادی که منزوی شده‌اند و ترغیب آنها به جستجوی ارتباطات جدید.

نوع دیگر تنهایی، تنهایی اجتماعی می باشد. همانطور که گفته شد، این نوع تنهایی ناشی از فقدان شبکه روابط اجتماعی است. تنهایی اجتماعی می تواند در راستای تنهایی عاطفی، و یا به تبع آن، برای زنان ایجاد شود. زمانی که زنان دسترسی خود را به شبکه ها و حمایت های اجتماعی از دست می دهند، به نوعی بی هدفی و در حاشیه قرار گرفتن سوق داده می شوند و دچار احساس خستگی و بی ارزشی می گردند. در این وضعیت این احساس به آنان دست می دهد که فاقد ارزش شخصی هستند و در نتیجه عزت و اعتماد به نفس در آنان اُفت می کند. این حالت بخصوص در زنان غیرشاغل بیشتر مشاهده می شود. زنان شاغل به دلیل ارتباطات بیشتر با همکاران این احساس را کمتر از زنان غیرشاغل تجربه می کنند. نکته ای که به نظر می رسد باید بدان اشاره کرد این است که زنان ممکن است دارای ارتباطات زیادی چه در سطح خانواده و چه در سطح دوستان و یا همکاران(در مورد زنان شاغل) باشند، اما آنان زمانی احساس تنهایی را تجربه می کنند که در این ارتباطات از نظر عاطفی و احساسی ارضاء نشوند. بدین معنا که در ارتباطات اجتماعی کیفیت رابطه ارجح بر کمیت آن است. به سخن دیگر، تجربه احساس تنهایی در زنان، وابسته به کیفیت و چگونگی ارتباطات آنان با دوستان و خانواده است.