آرشیو برچسب: اتکاء عاطفی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران

هدف: سنجش وابستگی به دیگران
تعداد سوال: 48
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه وابستگی به دیگران