آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه)

پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه)

هدف: بررسي خودپنداره بدني در نوجوانان و جوانان از ابعاد مختلف (چربي بدني، قدرت، هماهنگي، لياقت ورزشي، فعاليت بدني، عزت نفس، انعطاف پذيري، سلامتي، ظاهر بدني، استقامت)

تعداد سوال: 37
تعداد بعد: 10
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
اعتبار ملاك و سازه:‌دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 3400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همكاران (فرم كوتاه)

تعریف خودپنداره بدنی

خودپندارة بدنی به عنوان یکی از ابعاد شخصّیتی افراد که با آمادگی جسمانی و سطح فعّالیّت بدنی ارتباط دارد، ممکن است با عملکرد و موفّقیّت ورزشی مرتبط باشد و موقعیّت اجتماعی افراد را افزایش دهد.