آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه کیفیت فضاهای شهری برای نابینایان و کم بینایان

پرسشنامه کیفیت فضاهای شهری برای نابینایان و کم بینایان

هدف: ارزیابی کیفیت فضاهای شهری برای  نابینایان و کم بینایان از ابعاد مختلف (عدم انطباق ابعاد عملکردی با نیازها و انگیزش نابینایان و کم بینایان، طراحی فضا بدون استفاده از حس بینایی،  فرم پیاده راه ها، استفاده از اصول زیباشناسی از دیدگاه نابینایان)

تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کیفیت فضاهای شهری برای نابینایان و کم بینایان

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی کیفیت فضاهای شهری برای  نابینایان و کم بینایان از ابعاد مختلف (عدم انطباق ابعاد عملکردی با نیازها و انگیزش نابینایان و کم بینایان، طراحی فضا بدون استفاده از حس بینایی،  فرم پیاده راه ها، استفاده از اصول زیباشناسی از دیدگاه نابینایان) می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیازات مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است: ….