آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن)

پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن)

هدف: ارزیابی میزان کیفیت ارتباط زوجین از ابعد مختلف (توجه به خود، توجه به همسر، برنامه ريزی برای حل مشکلات، سبکهای ارتباطی)

تعداد سوال: 33
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

2- پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

3- پرسشنامه وفاداری در ازدواج

4- پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

5- پرسشنامه رضایت جنسی هادسون (ISS)

پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن)

شیوه نمره گذاری

ین پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان کیفیت ارتباط زوجین از ابعد مختلف (توجه به خود، توجه به همسر، برنامه ریزی برای حل مشکلات، سبکهای ارتباطی) است. این پرسشنامه توسط خوشکام (۱۳۸۵) طراحی گردیده است. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیازات مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:……