آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (2000)

پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (2000)

هدف: سنجش کیفیت خدمات در بانک ها از ابعاد مختلف (اثربخشی و اطمینان، دسترسی، قیمت، جنبه فیزیکی، سبد خدمت رسانی، قابلیت اعتماد)

تعداد سوال: 31

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل موثر بر اولویت بندی درگاه های دریافت خدمات بانکی

2- پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

3- پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (2000)

تعریف کیفیت خدمات ادراک شده

يك مشتري بعد از هر خريدي، به ارزيابي آن خريد مـيپـردازد و رفتارهـاي پـس از خريـد وي، همچون تصميم به خريد مجدد، آشكارا به ارزيابي او از عملكرد فروشنده در ارائه كـالا و خـدمات بستگي دارد. اما مشتريان به منظور ارزيابي عملكرد يك شركت اغلب به ارزيابي كيفيت خـدمات ارائه شده از سوي آنان ميپردازند.