آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

هدف: ارزیابی چشم انداز رمان در افراد از ابعاد مختلف (دیدگاه زمانی گذشته- منفی، دیدگاه زمانی حال- لذت گرا، دیدگاه زمانی آینده، دیدگاه زمانی گذشته مثبت)

تعداد سوال: 66
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

 پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 66 سول بوده و هدف آن ارزیابی چشم انداز رمان در افراد از ابعاد مختلف (دیدگاه زمانی گذشته- منفی، دیدگاه زمانی حال- لذت گرا، دیدگاه زمانی آینده، دیدگاه زمانی گذشته مثبت) می باشد. طیف نمره گذاری در این پرسشنامه مطابق با طیف لیکرت ( از 1 تا 5) می‌باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه بسیارنادرست نادرست بی تفاوت درست بسیار درست
امتیاز 1 2 3 4 5

 البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره 9،24، 25، 41 و 56 و 61 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:……

برای دانلود رایگان این پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات، بر روی دوکمه دانلود رایگان کلیک فرمائید.

Refference: Zimbardo,P.G., & Boyed,J.N. (1999). Putting Time in Perspective: A valid, reliable individual-differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1271-1288.

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی کشور