آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

هدف: ارزیابی منزلت اجتماعی معلمان از ابعاد مختلف (احترام و نفوذ، درآمد و ثروت، ارزش و اهمیت)

تعداد سوال: 11
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007
نکته: برای بکار بردن این پرسشنامه در مورد افرادی غیر از معلمان، می توان به جای نام معلم در سوالات پرسشنامه، نام فرد مورد نظر را قرار داد.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه  منزلت اجتماعی معلمان

تعریف منزلت اجتماعی

منزلت، پايگاه اجتماعي است كه فرد در ميان يك گروه دارد. يا به مرتبه اجتماعي يك گروه در مقايسه با گروه هاي ديگر گفته مي شود.
به بيان ديگر، موقعيتي كه يك فرد يا خانواده با ارجاع به استانداردهاي ميانگين رايج درباره ويژگي هاي فرهنگي، درآمد مؤثر، دارايي هاي مادي و مشاركت در فعاليت هاي گروهي ـ اجتماعي به دست مي آورد.

تعريف منزلت اجتماعي از ديدگاه وبر:
منزلت را برآوردي مثبت يا منفي از احترام يا پرستيژ پذيرفته شده از سوي افراد يا موقعيت ها تعريف كرده اند… . منزلت، بازتاب دهنده عواملي هم چون منشأ خانوادگي رفتار، تحصيلات و ويژگي هاي مشابه است كه دست يابي به آن ها يا از دست دادنشان سخت تر از به دست آوردن يا از دست دادن ثروت اقتصادي است.