آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه مشغوليت تحصيلي تينيو (2009)

پرسشنامه مشغوليت تحصيلي تينيو (2009)

هدف: بررسي ميزان مشغوليت تحصيلي از ابعاد مختلف (مشغوليت شناختي، مشغوليت هيجاني و مشغوليت رفتاري)

تعداد سوال: 102
تعداد بعد: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2700 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه مشغوليت تحصيلي تينيو (2009)

مشغولیت تحصیلی چیست؟

دانش آموزاني كه مشغوليت تحصيلي دارند در مدرسه به طور منظم حضـور مي يابند، روي يادگيري متمركز مي شوند، به قوانين مدرسه متعهد مي شوند، نمرات بالاتري کسب می کنند و عملكرد بهتري در آزمونهاي استاندارد شده دارنـد (بندورا و همکاران، 1996). در مقابل، فقدان مشغوليت تحصيلي مي توانـد پيامـدهاي جـدي بـراي دانش آموزان داشته باشد از جمله پيشـترفت تحصـيلي پـايين، انجـام رفتارهـاي بزهكارانـه و منحرف، افزايش خطر مردودي و ترك تحصيل….