آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه مدیریت استعداد

پرسشنامه مدیریت استعداد

هدف: ارزیابی عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی مدیریت استعداد (استاندارد سازی، استراتژی، توسعه سازمان، دیدگاه، زیر ساخت ها و فرایندها، عوامل مدیریتی، مشارکت مدیران، عوامل سیاسی)

تعداد سوال: 31
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مدیریت استعداد

مدیریت استعداد چیست؟

مدیریت استعداد اطمینان در به کار گیری تمام افراد در بالاترین مرحله کاری متناسب با پتانسیل های آنان است.دیدگاه های متفاوتی ،معمولا،به وسیله نویسنده های متفاوتی تشریع میشوند.

که عموما آنها 3 دیدگاه اصلی هستند.

دیدگاه (چشم انداز) فرآیند:این دیدگاه معتقد است که مدیریت استعداد باید شامل تمام فرآیند های مورد نیاز برای بهینه سازی افراد درسازمان باشد. شرکت ها باید از یک سیستم یا فرآیند استفاده کنند که افراد مستعد را قادر به اثبات در شغل های موفق در شرکت خود نمایند.

تولید و پرورش افراد مستعد یک وظیفه است که هر روز در سازمان ها انجام می شود.یک تعریف از این فرایند،به عنوان نمونه در ادامه آمده است:

مدیریت استعداد یک انتخاب پیچیده از فرایند های منابع انسانی مرتبط است که یک اساس ساده و سودمند برای سازمان را به همراه دارد،مدیریت استعداد ممکن است به عنوان اجرای استراتژی های یکپارچه سازی و یا سیستم های طراحی شده برای توسعه فرایند استخدام،پیشرفت و یا از کارافتادگی (بازنشستگی) افراد تعریف شود که مهارت ها و استعداد های مورد نیاز حال و آینده سازمان را جابگو باشد(shell 2007)

دیدگاه (چشم انداز)فرهنگی:

مدیریت استعداد بیشتر یک طرز فکر است (Creelmen 2006) که به وسیله یک دستاه از فعالیت ها انجام می گیرد.این دیدگاه پیرامون این اعتقادات حرکت می کند که افراد موفق خواهند داشت،اگر به اندازه کافی مستعد باشند و آن کسب کار در ادامه موفقیت افراد،به موفقیت می رسد.

این دیدگاه بر پایه این فرض است که هر نفر برای موفقیت به استعداد خود وابسته است. به علت اصلیت در بازاری که در آن کار می کنند و نوع سازمانی که در بازار های داخلی،آن در دسترس است،با مقررات اختصاص داده شده به چگونگی عملکرد انجام گرفته آن.

دیدگاه برنامه های نیروی انسانی:

مدیریت استعداد،هماهنگ کردن افراد مناسب همراه با شغل های مناسب در زمان مناسب و با انجام کارهای مناسب است.(mucha 2004) این دیدگاه عموما به وسیله سیستم های پیچیده IT حمایت می شود،که امکانات و موقیت های آینده را پیش بینی می کند.

برنامه در جهت مفقیت باید در سازمان هایی که این دیدگاه را به کار می گیرند،برجسته باشد.

اين ديدگاه را مي تواند در نظرات conigham دنبال كرد.او عقيده دارد كه مديريت استعداد تنها دو چيز است :هماهنگي اشخاص با قوانين و هماهنگي قوانين با اشخاص.

اين عملكرد به اين فرض تكيه دارد كه قوانين و اهداف براي هماهنگي با افراد تاييد مي شوند.مقاله بر پايه ثابت نگه داشتن نقش افراد و تنظيم عوامل ديگر در متن سازمان است(2007)

در كنار سه ديدگاه اصلي بالا،ديدگاه هاي ديگري نيز وجود دارد:

ديدگاه رقابتي:

اين ديدگاه بر اين عقيده است كه مديريت استعداد،تشخيص افراد مستعد،فهميدن نيازات آنان،و سپس در فراهم كردن اين نيازها براي آنان است.

در غير اين صورت رقباي شما اين كار را انجام مي دهند.(wooelruffe 2003) اين ديدگاه ممكن است ناقص باشد اگر در كنار ديدگاه هاي ديگر به كار گرفته نشود.

اين ديدگاه همچنين در شركت هاي سرويسي حرفه اي كه عموما به سوي اهداف رقابتي حركت مي كنند ديده مي شوند،زير كار تجاري آن ها بر پايه استعداد افراد آنهاست.

ديدگاه توسعه اي:در اين ديدگاه مديريت استعداد راه هاي توسعه ي پرشتاب براي كارمندان با استعداد بالا است.همراه با فرايند پيشرفت اشخاص به طور همزمان در سازمان،اما فرايند سريع تر براي افراد مستعد.از اين رو توجه اصلي بر روي پيشرفت افراد مستعد و يا با پتانسيل بالا سريع تر از افراد ديگر است.

ديدگاه مديريت تغيير:اين ديدگاه مديريت استعداد را به عنوان فرايندي نشان ميدهد به سوي تغييرات در سازمان،و همچنين از مديريت استعداد به عنوان قسمت وسيعي از استراتژي ها ي ابتكاري منابع انساني براي تغييرات سازماني استفاده مي كند.(lawler 2008).همچنين مي تواند يك وسيله براي قرار دادن مديريت استعداد در سازمان به عنوان قسمت گسترده تري از فرايند تغييرات باشد ، يا مي تواند فشار بيشتري را برمديريت استعداد وارد كند اگر مقاومت گسترده تري در مقابل فرايند تغييرات داشته باشد.