آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

هدف: ارزیابی قدرت اجتماعی برند از ابعاد مختلف (قدرت اجتماعي قهريه برند، قدرت اجتماعي جذابيت برند، قدرت اجتماعي مشروعيت برند، قدرت اجتماعي الگو بودن برند)

تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: طراحی شده بر اساس پژوهش چاپ شده
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

2- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

3- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

4- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

5- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

6- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

ارزش نهفته در یک برند اغلب مربوط به ذهنیت و برداشت ویژه از یک مضمون کاربردی می باشد که م شتری را جذب می نماید؛ در این پژوهش قدرت اجتماعی برند را به عنوان ذهنیت و برداشتی که مشتریان در فرآیند تصمیم به خرید می توانند در مورد ویژگی های برند داشته باشند، در نظر گرفته ایم و با برگزیدن نوع شناسی فرنچ و ریون ( 1959 ) از نفوذ اجتماعی، پنج پایگاه قدرت اجتماعی برند را شناسایی کرده ایم که متناظر با پایگاه های قدرت اولیه شان هستند . از سوی دیگر، با فرض اینکه برندها قدرت برآورده ساختن نیازهای اجتماعی مختلف مشتریان را دارند، بازارها می توانند بخش بخش شوند و بخش های هدف می توانند بر اساس این نیازها مشخص گ ردند؛ بنابراین با استناد به تئوری رهبری وضعی هرسی و بلانچارد، سطوح آمادگی کارکنان (پیرو) را به سطوح آمادگی ذهنی مشتریان تعمیم داده ایم تا شاخصی جدید برای بخش بندی بازار مهیا شود و به این ترتیب قادر باشیم متناسب با هر یک از سطوح، در استراتژی های موضع گیری خود در بازار بر یکی از ابعاد قدرت اجتماعی برند متمرکز شویم . بنابراین جهت افزایش تئوری ها و نظریه ها ی موجود در بازاریابی، این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید انجام شده است.