آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه فشارزاهاى دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهى (PSSI)

پرسشنامه فشارزاهاى دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهى (PSSI)

هدف: سنجش فشارزاهاى دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهى (فشارزاهاى عمومى مربوط به مدرسه، فشارزاهاى مربوط به خانواده، فشارزاهاى مربوط به امتحانات و پرسش كلاسى)
تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه فشارزاهاى دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهى (PSSI)