آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه تاثیرتعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی

هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی (تاثیر تعهد سازمانی بر هوش معنوی، تاثیر تعهد سازمانی بر فرهنگ سازمانی، تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان، تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان، تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان)
تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تاثیرتعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

 تعریف تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به عنوان یک متغییر وابسته بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف سازمان کار کند ؛ یعنی تعهد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد همراه است .  فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد در سازمان باقی می ماند ، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش زیاد و حتی ایثار و فداکاری نشان می دهد . مدل سه مولفه ای تعهد سازمانی تحقیقات تجربی بسیاری را موجب شده است طبق این مدل تعهد سازمانی از سه مولفه تشکیل می شود :
1- تعهدعاطفي : این بخش از تعهد سازمانی، به‌عنوان تعلق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش‌های سازمانی و نیز به‌وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می¬گردد، تعریف می¬شود.

پيش شرطهاي تعهد عاطفي :
1-ويژگيهاي شخصي : اهميت ويژگيهاي فردي از آنجا ناشي مي‌شود كه بسياري از اين ويژگيها نقش فزاينده يا كاهنده در تعهد دارند. اين ويژگيها شامل: سن، سابقه خدمت، سطح آموزش و تخصص، جنسيت، نژاد، وضعيت تأهل و عوامل شخصي ديگر است. سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقيمي دارد. سطح آموزش با تعهد سازماني رابطه معكوس دارد.
2- ويژگيهاي مرتبط با نقش  : تحقيقات نشان مي دهد كه شغل تقويت شده و غني چالش شغلي را افزايش داده و منجر به افزايش تعهد مي شود. همچنين يافته ها نشان مي دهند كه تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباط معكوس دارد.
3- ويژگيهاي ساختاري: مطالعات در مورد اندازه سازمان، حيطه نظارت، تمركز و پيوستگي شغلي نشان مي دهد رابطه معناداري بين هيچ يك از متغيرها با تعهد سازماني وجود ندارد. در مطالعه ديگر كه توسط استيرز و همكارانش انجام گرفت
نتيجه‌گيري شد كه اندازه سازمان و حيطه نظارت با تعهد غيرمرتبط بودند ولي رسميت و پيوستگي شغلي و تمركز با تعهد مرتبط مي باشند.
4- تجربيات كاري: در طي زندگي كاري فرد در سازمان رخ مي دهد. بعنوان يكي از نيروهاي عمده در فرآيند اجتماعي شدن يا اثرپذيري كارمندان محسوب شده و بر ميزان وابستگي رواني كارمندان به سازمان تأثير گذارند. احساس كارمندان در مورد نگرشهاي مثبت همكاران بر تعهد فرد موثر مي باشند .

2- تعهد هنجاري یا تكليفي : تعهد هنجاری ، به‌عنوان یک وظیفه درک‌شده برای حمایت از سازمان و فعالیت¬های آن تعریف می شود و بیان‌گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می¬کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آن هاست.

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان از ابعاد مختلف (توانمند سازی، تیم گرایی، توسعه قابلیت ها، ارزش های بنیادین، توافق، انسجام و هماهنگی، ایجاد تغییر، مشتری مداری، یادگیری سازمانی، نیت و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم انداز)

تعداد سوال: 60
تعداد بعد: 12
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

تعاريف متعددي از فرهنگ سازماني به عمل آمده است. برخي فرهنگ سازمان را يك نظام اعتقادي مي دانند كه بين اعضاي يك سازمان مشترك است، برخي آن را سلسله اي از ارزشهاي مشترك مسلط همبسته مي دانند، كه با مفاهيم نمادي چون داستانها، اسطوره ها و تكيه كلامها منتقل مي شود. برخي مانند ادگار شاين فرهنگ را الگويي از مفروضات بنيادين مي دانند كه بر اثر اندوختن از دشواريهاي سازگاري بيروني و يكپارچگي دروني از سوي گروهي معين، آفريده، كشف و يا پرورده شده است. برخي ديگر معتقدند، فرهنگ تنها راه منحصر به فردي است كه سازمان بر اساس آن فعاليت خود را انجام مي دهد. به عبارتي فرهنگ جنبه انساني سازمان است كه با همبستگي  هدف مشخص مي شود.

بطور كلي وجه مشترك همه اين تعاريف و تعاريف ديگري كه از فرهنگ سازماني صورت پذيرفته، وجود يك سلسله باورها،اعتقادات و ارزشهاي مشترك بين اعضاي يك سازمان است . از اين رو فرهنگ سازماني، نظام باورها و ارزشهاي مشتركي است كه در يك سازمان به وجود مي آيد و رفتار افراد آن سازمان را هدايت مي كند.

مرور نوشته هاي صاحب نظران مديريت مبين اين واقعيت است كه فرهنگ سازماني، رفتار كاركنان را در سازمان شكل مي دهد .با توجه به اين كه فرهنگ سازماني، تأثيري بسزا بر رفتار مديران و كاركنان در تمام سطوح سازمان دارد ، آنها با قدرت مي توانند توانايي يك شركت را در تغيير جهت گيري استراتژيك آن، تحت تأثير قرار دهند.

براي تقويت و ارتقاي فرهنگ سازماني موجود ابتدا مي بايست فرهنگ حاكم را مورد بررسي و شناخت قرار داد تا از اين طريق نقاط قابل بهبود فرهنگي شناسايي شده و زمينه ارتقاي فرهنگي فراهم آيد .