آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه عوامل موثر بر اولويت بندي درگاه هاي دريافت خدمات بانكي

پرسشنامه عوامل موثر بر اولویت بندی درگاه های دریافت خدمات بانكی

هدف: بررسي عوامل موثر بر اولويت بندي درگاه هاي دريافت خدمات بانكي (حجم معاملات، كاركنان، سطح خدمات ارائه شده، خدمات الكترونيكي، سهولت دسترسي)
تعداد سوال: 23
تعداد بعد: 5
شيوه نمره گذاري: دارد
تفسير نتايج: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 11000 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر اولویت بندی درگاه های دریافت خدمات بانكی

هدف: بررسي عوامل موثر بر اولويت بندي درگاه هاي دريافت خدمات بانكي (حجم معاملات، كاركنان، سطح خدمات ارائه شده، خدمات الكترونيكي، سهولت دسترسي)