آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر اشتراک دانش: 1- عوامل فردی (کسب شهرت، درک فواید متقابل، لذت بردن از کمک به دیگران، از دست دادن قدرت دانش، انگیزه های سازمانی ادراک شده) 2- عوامل سازمانی یا جو سازمانی (مطلوبیت، نوآوری، وابستگی) 3- عوامل فنی (ابزار و فناوری ها).

تعداد سوال: 39
تعداد: عوامل: 3
تعداد شاخص: 9
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

شیوه نمره گذاری

پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش شامل ۳۹ گویه است که هدف آن  ارزیابی عوامل موثر بر اشتراک دانش: 1- عوامل فردی (کسب شهرت، درک فواید متقابل، لذت بردن از کمک به دیگران، از دست دادن قدرت دانش، انگیزه های سازمانی ادراک شده) 2- عوامل سازمانی یا جو سازمانی (مطلوبیت، نوآوری، وابستگی) 3- عوامل فنی (ابزار و فناوری ها) می باشد.

 نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد. امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: …..

برای مشاهده فایل اصلی پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات موجود در آن، بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: مورد تایید اساتید دانشگاهی