آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه پژوهشی مربیان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه پژوهشی مربیان

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه پژوهشی مربیان (تکنولوژی و سیستم اطلاعاتی روزآمد، آشنایی باروش تحقیق و پژوهش، سطح تحصیلات، شرکت در کنفرانسها و سمینارها، تجربه آموزشی مربیان، تشویقات و ارتقای درجه مربیان، رضایت شغلی، دوره های آمادگی و بازآموزی، وظایف و سرفصلهای کاری، ارتباط بامراکز پژوهشی و تحقیقاتی)

تعداد سوال: 43
تعداد بعد: 10
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه پژوهشی مربیان

انگیزه چیست؟

انگیزه حالت مشخصی است که سبب ایجاد رفتاری معین می شود. انگیزه های روانی به طور عمده تحت تأثیر اجتماع خاصی قرار دارند که شخص در آن رشد کرده است.

تعریف انگیزش:

انگیزش به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد، روان شناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می سازند که به رفتار نیرو می بخشد و به آن جهت می دهند.