آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت چابكي زنجيره تامين

پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت چابكي زنجيره تامين

هدف: ارزیابی عوامل كليدي موفقيت چابكي زنجيره تامين (فن‌آوری مبتنی بر کامپیوتر، انعطاف پذیری، روابط با تامین کنندگان، بکارگیری تکنولوژی‌های جدید، روابط مشارکتی (استراتژی)، حساسیت به بازار و مشتری، پاسخ گویی تقاضا، چابکی زنجیره تامین)

تعداد سوال: 26
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت چابكي زنجيره تامين

تعریف زنجیره تامین چابک

براي كسب مزيت رقابتي در محيط متغير كسب و كار، شركتها بايـد در راسـتاي كارآمـدي عملياتشان، علاوهبر مؤسسه خود، با تأمين كنندگان و مشتريان همرديف شده و براي كسب سطح قابل قبولي از چابكي با يك ديگر مشاركت و همكـاري كننـد[11]. در چنـين حـالتي اسـت كـه زنجيره تأمين چابك شكل ميگيرد. يك زنجيره تأمين چابك قادر است تا بهطرز شايسـتهاي بـه تغييراتي كه در محيط كاري روي ميدهند، پاسخ دهد[6]. چابكي در زنجيره تأمين مـيتوانـد بـه اين صورت تعريف شود[1]: “توانايي يك زنجيره تأمين براي واكنش سريع به تغييرات موجود در بازار و نيازهاي مشتريان”