آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

هدف: ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش)
تعداد سوال: 48
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه امید به اشتغال

۲- پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

۳- پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (SRQ)

۴- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

۵- پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (۲۰۰۶)

۶- مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

۷- پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

۸- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

۹- پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹)

۱۰- پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۱- پرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی

۱۲- پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند

۱۳- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

۱۴- پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن

۱۵- پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

۱۶- مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

17- مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (ASQ)

ترم آخر: کیفیت در برابر هزینه

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

تعریف عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی یکی از سازه ­هایی است که از دیرباز مورد توجه دست ­اندرکاران تعلیم و تربیت بوده و تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است. متخصصین تعلیم و تربیت همواره کوشیده ­اند شرایطی را فراهم نمایند تا فراگیران بیشترین کارآیی تحصیلی را از خود نشان دهند.

امروزه یکی از کارکردهای مجموعه های آموزشی این است که فراگیران را در عملکرد تحصیلی یاری کنند. یکی از هدف­ های مهم نظام­ های آموزشی و تربیتی در سطح دنیا ایجاد عملکرد تحصیلی بهتر است. همه سعی دارند تا عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی در یادگیرندگان را شناسایی کنند و هر یک از عوامل را طوری تنظیم و هدایت کنند تا یادگیرندگان به رشد و یادگیری بیش­تری دست یابند. به طور خلاصه، اصطلاح عملکرد تحصیلی به میزان یادگیری ­های آموزشگاهی فرد اطلاق می­ شود که توسط معلّم و با کمک آزمون­ های مختلف برای همه ­ی دروس سنجیده می­ شود. گروهی از متخصصین تعلیم و تربیت عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی را به دو دسته تقسیم کرده ­اند:

1) عوامل بیرونی (محیطی): عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد تحصیلی شامل موقعیت یادگیری، جوّ اجتماعی محیط­ های آموزشی، جوّ عاطفی کلاس، تأثیر گروه همسالان، جو خانواده و نظایر این­ها می‌باشند.

2) عوامل درونی (شخصی): عوامل شخصی مؤثر بر عملکرد تحصیلی شامل هوش، انگیزه، علاقه، انتظارات، نیاز به پیشرفت، اسنادهای مربوط به موفقیت و شکست، تیپ­ های شخصیتی، سبک­ های تفکر و غیره می­باشند (سیف، 1389).

منبع: پایان نامه رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم استرس ادراک شده، کمال گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان مقطع علوم پایه ی رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- سید مهدی پورسیّد_با اندکی تلخیص