آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارايه مراقبت های معنوی

هدف: ارزیابی میزان شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات)

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي

عنويت به عنوان اساس هستي انساني و تاثير آن در التيام و شفا بخشي انسان در سال هاي اخير مورد توجه فزاينده اي قرار گرفته است. بعد معنوي يكي از ابعاد چهارگانه مراقبت كلي نگر بوده و مانند ابعاد زيستي، رواني و اجتماعي انسان از اهميت خاصي برخوردار است. رويکرد کلي نگر راهکار مناسبي براي شاغلين حرفه هاي بهداشتي درماني به ويژه پرستاران، جهت توجه به تمامي ابعاد وجودي انسان فراهم کرده است. سازمان جهاني بهداشت، مجمع بين المللي پرستاران، کدهاي اخلاقي دانشگاه هاي دنيا و نيز اکثر نظريه پردازان پرستاري بر لزوم توجه به آموزش معنويت و مراقبت معنوي در چارچوب رويکرد کلي نگر تاکيد دارند. از آن جايي كه حرفه پرستاري وظيفه مراقبت جسمي، رواني اجتماعي، فرهنگي و معنوي بيماران را بر عهده دارد، براي توجيه اين ادعا، به پرستاران آگاه و توانا جهت پاسخ گويي به نيازهاي معنوي بيماران نياز دارد.