آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF)

پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF)

هدف: سنجش عملکرد صادرات از ابعاد مختلف (عملکرد مالی صادرات، عملکرد راهبردی صادرات، رضایت از انجام صادرات)

تعداد سوال: 9
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

2- پرسشنامه موانع صادرات

3- پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF)

تعریف صادرات

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهاي حرفه اي و حرفه اي هاي بازار در آن سوي مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با ديگران است. صادرات براي رشد و توسعه اقتصادي کشور است که از فروش توليدات يا خدمات به کشورهاي ديگر براي کسب درآمد ارزي حاصل مي شود و در برقراري موازنه تجاري و ايجاد تعادل اقتصادي کمک شاياني مي نمايد.

شرايط صادرات:

1. اولين شرط صادرات، تسلط بر مهارت هاي ارتباطي با انسان ها و گروه هاي خارجي است.
2. دومين شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهاني يعني هدف گرا کار کردن.
3. سومين شرط صادرات، پيکار نمودن در ميدان رقابت است.
4. چهارمين شرط صادرات، پشتکار داشتن در امر صادرات است.