آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه سبک پاسخگویی آنته

پرسشنامه سبک پاسخگویی آنته

هدف: ، تعیین سبک پاسخگویی افراد

تعداد سوالات: 5
شیوه امتیازدهی: دارد
تفسیر نتایج: دارد
مدل: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سبک پاسخگویی آنته

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

پاسخگويي يكى از اركا ناصلي مديريت دولتي است كه تصويري از عدالت، برابري، اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند براي بهبود شرايط و اثر بخشي مديريت دولتي مورد استفاده قرارگيرد(بوونز، 2005 ).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سبک پاسخگویی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه می­دهند.