آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

هدف: بررسی سبک های ارتباطی فروشنده با مشتری (تعامل گرایی فروشنده، وظیفه گرایی فروشنده، فردگرایی فروشنده، تعامل گرایی مشتری، وظیفه گرایی فروشنده، فردگرایی مشتری)

تعداد سوال : 31 ( دو فرم مربوط به فروشنده و مشتری)
تعداد خرده مقیاس: 6
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

سبک های ارتباطی

سبک های ارتباطی

•           شیوه های ارتباطی افراد را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

•          1- سبک ارتباطی منفعلانه،

•          2- سبک ارتباطی پرخاشگرانه و

•          3- سبک ارتباطی جرأت مندانه (مبتنی بر ابراز وجود).

•          1- سبک ارتباطی منفعلانه

•          انفعال یعنی اهمیت ندادن به نیازها و خواسته های خود و پذیرفتن خواسته های دیگران؛ حتی اگر این خواسته ها به ضررفرد باشند.

ویژگی های اساسی افراد منفعل عبارتند از:

•          به حقوق فردی خود بی توجه هستند.

•          احساسات، افکار و عقاید خود را بیان نمی کنند.

•          به دیگران اجازه می دهند به حریم خصوصی آن ها تجاوز نمایند.

•          به دیگران اجازه می دهند به راحتی حقوق و احساسات آن ها را نادیده گرفته و زیرپا بگذارند.

•          به ظاهر افرادی متواضع، صبور، از خودگذشته و مهربان تلقی می شوند، اما در باطن از این که توسط دیگران مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و حقوقشان پایمال می شود ناراحت هستند.

             هدف اصلی افراد منفعل،

•          راضی نگه داشتن دیگران به هر قیمت ممکن و اجتناب از کشمکش است.

•          این افراد برای جلب رضایت و تأیید دیگران به هرکاری تَن می دهند و خود را به رنج می اندازند.

دلایل رفتار منفعلانه

•          یکی از دلایل رفتار منفعلانه، عدم آگاهی از حقوق فردی خودشان است.

•          دلیل دیگر این است که آنها فکر می کنند برای این که مؤدب باشند لازم است تسلیم خواسته های دیگران شوند چون در غیر این صورت ممکن است دیگران آنها را دوست نداشته باشند.

2- سبک ارتباطی پرخاشگرانه

•          رفتار پرخاشگرانه عبارت است ازایستادگی سرسختانه برای مطالبه ی حقوق خود یا فراتر از آن و ابراز عقاید و احساسات به شیوه ای که معمولاً نامناسب بوده، حقوق دیگران رعایت نمی شود.

•         ویژگی های مهم افراد صاحب سبک ارتباطی پرخاشگرانه عبارتند از:

•          خودخواه هستند.

•          به حقوق و خواسته های دیگران توجه ندارند.

•          خود را برتر از دیگران می دانند.

•          برای جلوگیری از رنجش خود، دیگران را می رنجانند.

•          به دیگران برچسب می زنند.

هدف افراد پرخاشگر

•          هدف افراد پرخاشگر، برند ه شدن بدون رعایت حقوق دیگران می باشد.

•           هدف این قبیل افراد امتیا زگرفتن از دیگران است.

•          این افراد دیدگاه بدبینانه ای نسبت به انگیزه های دیگران دارند و منتظر هستند تا آ نها را مورد آزار و اذیت قرار دهند.


3- سبک ارتباطی جرأت مندانه

•          جرأت مندی یا ابراز وجود یعنی پافشاری بر حقوق خود و بیان مستقیم، صریح و صادقان هی احساسات و افکار خود با احترام به حقوق دیگران.

ویژگی های مهم افراد جرأت مند عبارتند از:

•          به حقوق خود و دیگران احترام می گذارند. ?

•          افکار، عقاید و احساسات خود و دیگران را به رسمیت شناخته، به آن اهمیت می دهند.

•          احساسات و عقاید خود را ابراز می کنند.

•          مسئولیت اعمال و تصمیم های خود را می پذیرند.

•          به نیازهای خود اهمیت می دهند.

•          از اعتماد به نفس بالا و خودپنداره ی مثبت برخوردار هستند.

•          ضمن پاسخ دهی به حمایت های دیگران؛ به آن ها متکی نیستند.

•          رفتار عمومی آن ها حاکی از اعتماد و اطمینان است.

•          افراد جرأت مند در روابط بین فردی خود این پیام را به دیگران منتقل می کنند“به شما اجازه نمی دهم از من سوء استفاده کنید در ضمن برای شخصیت شما احترام قایل هستم و هرگز از شما بهره کشی نخواهم کرد“

•         
هدف سبک ارتباطی جرأت مندانه
هدف این شیوه ی ارتباط، رعایت عدالت برای هر دو طرف ارتباط است.

•          ترویج احترام متقابل و جلوگیری از بهر ه کشی وسوء استفاده هدف دیگر این نوع ارتباط است.

خصوصیات کلامی و غیرکلامی افراد جرأ تمند

•          شنونده و پذیرا هستند.

•          تُنِ صدای محکم و استوار دارند.

•          تماس چشمی آن ها مستقیم است، یعنی در هنگام صحبت کردن به چهره ی طرف مقابل نگاه می کنند.

•          در بیان افکار و احساسات خود از ضمیر «من» استفاده      می کنند.

•           از کلمات مطلق، مانند « باید، حتماً، الزاماً و …» کم تر استفاده می کنند.

•          وضعیت بدنی آن ها راست، متعادل و راحت است.

•          حتی زمانی که موافق چیزی نیستند، نهایت احترام طرف مقابل را حفظ نموده و حقوق انسانی وی را رعایت می کنند.

•          پاسخ های آن ها لحنی دوستانه، اما قاطع دارد.

•          به مسایل مهم می پردازند و از موضوعات فرعی و حاشیه پردازی اجتناب می کنند.

•          افراد جرأ تمندکه با ابراز وجود، حقوق خود را مطالبه می کنند ، کنترل بی شتری بر زندگی خود دارند و اغلب در روابط

•          بین فردی به اهداف خود می رسند. مردم نیز به این افراد با دیده ی احترام می نگرند.