آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه سبک زندگی نوین رسول زاده اقدم و همکاران (1394)

پرسشنامه سبک زندگی نوین رسول زاده اقدم و همکاران (1394)

هدف: ارزیابی گرایش به سبک زندگی نوین (نحوه پوشش، مدگرایی، توجه و نگرش به بدن، اوقات فراغت)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه سبک زندگی نوین رسول زاده اقدم و همکاران (1394)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)

۲- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

۳- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

4- پرسشنامه سبک زندگی والس

تعریف سبک زندگی نوین

سبک زندگی از مفاهیمی است که به دلیل گستردگی آن در رشته های مختلفی چون مطالعات فارهنگی و جامعه شناسی کاربرد دارد. به نظر گیدنز سبک زندگی را میتوان مجموعه ای  از عملكردهايی دانست که فرد آنها را به کار می گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می کند بلكه روايت خاصی را هم که وی برای هويت شخصی خود برگزيده است در برابر ديگران متجس می سازد (خوشنويس 3 :1333). فردی که در جامعه مدرن زندگی می کند هويت شخصی را در سبک زندگی خويش متجلی می سازد و در واقع بر اساس نظر چنی (131 :1336) سبک زندگی رابطه مستقیمی با هويت افراد دارد. رواج فناوریهای نوين در زندگی روزمره افراد ازدياد شیوه های جديد در دستر برای کنش و شیوه های برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات طیف ابزاری را که افراد از طريق آنها فرهنگ سبک زندگی و هويتهای روزمره خود را می سازند گستر داده است. در میان فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی رسانه های اجتماعی را میتوان به عنوان ابزار مناسبی برای تحلیل فرايند دگرگونی ای تلقی کرد که به طور همزمان شامل افراد (زندگی روزمره فرهنگ سبک زندگی و هويت) اطلاعات و فناوریهای اطلاعاتی است.