آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی

هدف: ارزیابی رفتارهای ضدشهروندی سازمانی از ابعاد مختلف (لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره رفتن از کار، کینه توزی، پرخاشگری).

تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی

امروزه کارکنان از منابع بسیار مهم سازمان محسوب گردیده و رفتار آنها در سازمان بسیار با اهمیت تلقی می گردد. چالشها و مشکلاتی که در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به وجود آمده است موجب پیدایش و شکل گیری رفتارهایی شده است که سازمان ها را به خاستگاهی برای بروز رفتارها و نگرشهایی منفی تبدیل کرده و بالطبع کار کردن در اینگونه محیطها را با مسائل زیادی همراه کرده است، به گونه ای که این رفتارهای مخرب، چه از طرف مدیران و چه از جانب کارکنان می تواند اثراتی منفی بر اثربخشی و عملکرد سازمانی داشته باشند. رفتارهایی که از جانب محققان به عنوان رفتارهای ضد شهروندی سازمانی عنوان شده است