آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه رجحان شغلی آمابایل و همکاران (WPI)

پرسشنامه رجحان شغلی آمابایل و همکاران (WPI)

هدف: تشخیص تفاوتهای فردی در جهت گیری انگیزشی درونی و بیرونی

تعداد بعد: 2
تعداد سوال: 30
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رجحان شغلی آمابایل و همکاران (WPI)

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن تشخیص تفاوتهای فردی در جهت گیری انگیزشی درونی و بیرونی می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در دول زیر ارائه گردیده است:…..

برای دانلود فایل اصلی پرسشنامه به همراه سایر اطلاعات (روایی و پایایی، منابع و ….) بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر پیشگام در ارائه خدمات ابزارهای پژوهشی در تمامی رشته های انسانی