آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه دستيابي به هدف در ورزشكاران

پرسشنامه دستیابی به هدف در ورزشكاران

هدف: ارزيابي ميزان تمايل ورزشكاران براي دستيابي به هدف از ابعاد مختلف (تسلط و عملكرد)

تعداد سوال: 12
تعداد بعد: 2
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه دستيابي به هدف در ورزشكاران