آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون

پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون

هدف: شناختن خود از دو بعد مختلف (1- خودگشودگی و استقبال از بازخور دیگران، 2- آگاهی از ارزشها، سبک شناسی، جهت یابی تغییر و روابط متقابل شخصی)

تعداد سوال: 11
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

طمالب مرتبط:

1- مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

2- آزمون خودنظارتی

3- پرسشنامه خود گسستگی

4- پرسشنامه تصور از خود (بک)

5- مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس

6- پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (۲۰۰۶)

7- مقیاس خودارزشیابی های مرکزی جاج و همکاران (CSS)

8- پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی نوجوانان و جوانان مارش و همکاران (فرم کوتاه)

9- پرسشنامه خودپنداره فضلی

10- مقیاس خود پنداره کودکان (CSCS)

پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون

تعریف خویشتن شناسی

انسان موجودى است که داراى استعدادهاى بسیار و قابلیت هاى بى شمارى است هم از نظر ابعاد روحى و معنوى و هم از نظر توان هاى جسمى و بدنى . حال اگر کسى بخواهد وجودش را در همه این ابعاد و زمینه ها بسازد (یعنى به کمال و سعادت برساند) اولین قدیم که باید بردارد ، شناخت این استعداهاست ، مثلاً اگر بداند جسم و تن آدمى استعداد رشد را دارد که در هر یک از ورزشهاى موجود به فعلیت و کمال مى رسد ، راه براى برداشتن قدم دوم باز مى شود که “راه رسیدن به فلان ورزش چیست؟” و یا اگر بداند استعداد علم و دانش را دارد یقیناً مقدمه اى مى شود براى فراگیرى علم و دانش و به فعلیت رساندن این استعداد . یا اگر پى ببرد که قابلیت متخلّق شدن به تمام اخلاق حسنه و صفات نیک را دارد بدنبال تحقق دادن آنها در خود بر مى آید و این مقدمه اى براى خودسازى مى شود . یا اگر درک کند که از جهات مختلف دیگرى که در انسان هست فلان استعداد و فلان قابلیت و… را دارد اینها همه مقدمه مى شود براى اقدام کردن و به فعلیت رساندن! پس اولین قدم براى تحقق هر کمال و سعادتى ، شناخت استعدادهاى درونى است و این معناى این جمله است که:(خودشناسى مقدمه خودسازى است).
البته این امر مشروط به اراده و تصمیم جدى فرد است که باید در رسیدن به این خودسازى از خود نشان دهد که در این صورت توفیق الهى نیز با او یار خواهد شد.