آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (ECI)

پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (ECI)

هدف: ارزیابی ابعاد خلاقیت هیجانی در افراد (آمادگی هیجانی، توانایی واکنش دادن، کارآیی و اصالت)
تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

2- مقیاس هوش هیجانی شاته (MSEIS) – نسخه تجدید نظر شده

3- پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران

4- پرسشنامه هوش هیجانی شوت

5- مقیاس رگه فراخلق صفت (TTMS) – فرم کوتاه (مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی)

6- پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

7- مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

8- پرسشنامه تنظیم هیجان های خود

9- پرسشنامه استفاده از هیجان های دیگران : آزمون خود-سنجی

10- پرسشنامه درک علت های هیجان های دیگران : خود- سنجی

پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (ECI)

در هر فرهنگ خاص، بعضي از هيجاناتْ بنيادي تر از هيجانات ديگر به حساب مي آيند. اما زماني كه از وراي فرهنگ هاي خاص به موضوع نگاه مي كنيم، مي توان تنوّع قابل ملاحظه اي در ميان هيجانات، از جمله هيجاناتي كه در فرهنگ هاي غربي بنيادي تر به حساب مي آيند (مثل خشم، ترس و اندوه) مشاهده نمود. اين حقيقت قابل انكار نيست، اگرچه تفسير نظري آن مورد مناقشه است. (اكمن و ديويدسن، 1994) اگر ما تنوّع فرهنگي را به عنوان يك واقعيت ـ و نه صرفاً پوششي براي هيجانات واقعي ـ در نظر بگيريم، سؤال اين است كه چگونه اين تغييرات به وجود مي آيند؟ كوتاه ترين پاسخ اين است: از طريق تراكم و نشر نوآوري هاي جزئي افراد متعدد. به عبارت ديگر، تنوّع فرهنگي، خلّاقيت هيجاني را در سطح فردي تصور مي كند.

     همه افراد در قلمرو هيجاني، مانند قلمروهاي عقلاني و هنري، به يك اندازه خلّاق نيستند. پيش از آنكه در حوزه علم و هنر آثار خلّاقانه اي ظاهر شوند، سال ها آمادگي32 لازم است. (هايس، 1981; ويزبرگ، 1986) دليلي وجود ندارد معتقد باشيم كه اين وضعيت در قلمرو هيجان وجود ندارد. بعضي از افراد براي فهم هيجانات خود، فكر و تلاش مي كنند. اين افراد به هيجانات ديگران نيز حسّاسند. به نظر ما، اين افراد نسبت به همتايان خود، از نظر هيجاني آمادگي بيشتري دارند.

     براي كاوش در مورد تفاوت هاي فردي در خلّاقيت هيجاني، يك فهرست سي ماده اي براي پرسش نامه «خلّاقيت هيجاني»33 (ECI) ساخته شده است. (آوريل، 1999 ب) در اين ميان، هفت ماده به آمادگي هيجاني اشاره دارند. ساير مواد، معيارهاي سه گانه خلّاقيت را مورد توجه قرار مي دهند. 14 ماده به تازگي تجارب هيجاني، 5 ماده به اثربخشي، و 4 ماده به اصالت اشاره دارند.