آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

هدف: ارزیابی تاثیر مزایای تجارت الکترونیک (افزایش بهره وری، افزایش فرصت ورود شرکت های کوچک و متوسط، شناخت فرصت های جدید، کاهش هزینه مبادله، کاهش دوره زمانی مبادله)

تعداد سوال: 25
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطال مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

2- پرسشنامه کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده

3- پرسشنامه ارزیابی وب سایت های تجارت الکترونیک

4- پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر مدل‌های تجارت الکترونیک

5- پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

6- پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک

7- پرسشنامه تجارت الکترونیک

8- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

9- پرسشنامه موانع صادرات

پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال در 5 بعد می باشد که هدف آن ارزیابی تاثیر مزایای تجارت الکترونیک (افزایش بهره وری، افزایش فرصت ورود شرکت های کوچک و متوسط، شناخت فرصت های جدید، کاهش هزینه مبادله، کاهش دوره زمانی مبادله) است. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیرارائه گردیده است: ….