آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1993)

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998)

هدف: سنجش بهزیستی اجتماعی از ابعاد مختلف (مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی)
تعداد سوال: 33
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: WORD 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه رابطه تعهد و کنترل اجتماعی با اعتیاد
2- پرسشنامه عوامل موثر بر اخلاق اجتماعی
3- مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R)
4- مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)
5- پرسشنامه عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان (محقق ساخته)
6- پرسشنامه نگرانی مرتبط با مسائل اجتماعی سگو و استوت
7- پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)
8- پرسشنامه هویت اجتماعی
9- پرسشنامه قدرت اجتماعی اسواسی (۱۹۷۵)
10- مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)
11- آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس
12- پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن
13- پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی
14- پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی
15- پرسشنامه عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی
16- پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان
17- پرسشنامه تعلق اجتماعی
18- پرسشنامه بیگانگی اجتماعی
19- مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
20- پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین
21- پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری
22- پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998)