آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه اهداف پیشرفت ميدلتن و ميگلي

پرسشنامه اهداف پیشرفت ميدلتن و ميگلي

هدف: بررسی اهداف پیشرفت تحصیلی از ابعاد مختلف (اهداف تبحری، اهداف رویکرد – عملکرد، اهداف اجتناب – عملکرد)

تعداد سوال: 18
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه اهداف پیشرفت ميدلتن و ميگلي

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی اهداف پیشرفت تحصیلی از ابعاد مختلف (اهداف تبحری، اهداف رویکرد – عملکرد، اهداف اجتناب – عملکرد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: …..