آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

هدف: سنجش کیفیت آموزشی از ابعاد مختلف (ادراک دانشجو از یادگیری، ادراک دانشجو از استاد، ادراک دانشجو از توانایی علمی خود، ادراک دانشجو از جو آموزشی، ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود)

تعداد سوال: 49
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2300 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

تعریف محیط آموزشی

آموزش و به تبع آن محيط هاي آموزشي بيشترين اثر و نقش را بر ذهنيت و تمدن سازي جوامع به عهده دارند. لازمه اصلاح کالبد آموزش و پرورش، ايجاد فضاهاي مرتبط با فعاليت دانش آموزان است؛ فضاهايي که داراي شرايط مناسب و مطلوب براي رشد فيزيکي ذهني، عاطفي و اجتماعي کودکان مي باشد که تحقق اين امر از طريق طراحي جزييات فضاها با توجه به الگوهاي رفتاري کودکان امکان پذير مي گردد. محققان روانشناسي محيط، با مطالعه الگوهاي رفتاري کودکان در محيط هاي آموزشي به مواردي موثر، از قبيل اندازه مدرسه، نورپردازي و … که نقش عمده اي در افزايش يادگيري دارند، برخورده اند که در جريان مقاله، به بررسي دقيق تر آنها پرداخته خواهد شد. جهت آگاهي بيشتر از وضعيت عمومي مدارس کشور به مقايسه نمونه اي از آنها و مدارس مطلوب ساخته شده، خواهيم پرداخت که براي اخذ اطلاعات از مطالعات کتابخانه اي و از مقاله هاي منتشر شده در سايت هاي معتبر درباره ديدگاه نوين طراحي محيط هاي اموزشي بالاخص مقطع ابتدايي که از اهميت ويژه اي در آموزش برخوردارند، استفاده شده است.