آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان (حمايت خانواده، نحوه برخورد ديگران، تعهد مذهبي، اعتماد به نيروي انتظامي، حضور نيروي انتظامي)

 تعداد سوال: 25
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذی و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

تعریف امنیت اجتماعی

امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است . ( فرهنگ معین، ج 1، ص 354) و (فرهنگ عمید، ج 1، ص 275) در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است ، یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می شود و دوم احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود(شعاری نژاد،ص:417). لذا امنیت یا احساس امنیت ممکن است برای طبقات مختلف جامعه در یک سطح حاصل نباشد و قشر خاصی از جامعه احساس امنیت کمتری نسبت به دیگران داشته باشند یا به عبارت دیگر منافع خود را بیش از دیگران در معرض خطر یا تهدید می بینند.