آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (2009)

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (2009)

هدف: سنجش ادراک ارزشیابی تبحری (یادگیری محور) و ادراک ارزشیابی عملکردی بودن

تعداد سوال: 18
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

2- پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

3- پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

4- پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (2009)

ارزشیابی کلاسی چیست؟

ارزشيابي كلاسي، مهمترين بخش جو كلاسي است و روشي است كه اساتيد تجارب خود را با دانشجويان در ميان ميگذارند و به وسيله آن، به دانشجويان بازخورد مي دهند كه يادگيري چه چيز مهم است و چگونه بايد آنرا ياد بگيرند. اساتيد گاهي به طور صريح به ارزشيابي و بيان اهداف خود از آن ميپردازند و گاهي به طور ضمني به بيان اهداف ارزشيابي، تعيين وظايف، تعيين معيارهاي عملكرد، استانداردها، ارزيابي عملكرد و نظارت بر نتايج دادن بازخورد ميپردازند