آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری (فرم دانشجو)

پرسشنامه ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری (فرم دانشجو)

هدف: ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری از ابعاد مختلف (رفتارهای آموزشی، رفتارهای حمایتی)
تعداد سوال: 27
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه خودکارآمدی در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری

2- پرسشنامه رضایت دانشجویان پرستاری در برقراری ارتباط با بیماران

3- مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)

4- پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (مخصوص نمره سرپرستار)

پرسشنامه ارزشيابی بالينی مدرسان پرستاری (فرم دانشجو)

ارزشیابی دانشجویان یکی از مباحث مهم در آموزش بالینی پرستاری است. در بررسی مهارت‌های بالینی دانشجویان، مسائل گوناگونی مطرح می‌باشد که خود را به شکل اختلافات موجود در ارزشیابی، اعتراضات دانشجویان و ملاقات‌های مکرر بین دانشجویان و مربیان جهت بحث در این زمینه نشان می‌دهند. علی‌رغم برخی فعالیت‌های صورت گرفته، این مسائل همچنان در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری به عنوان چالش‌هایی جدی باقی مانده‌اند. در این زمینه دانشجویان پرستاری به عنوان افراد تحت ارزشیابی، منبع بسیار مهمی در شناسایی این چالش‌ها هستند. اطمينان از کسب صلاحيت باليني توسط دانشجويان يکي از مهم ترين اهداف فرآيند آموزش باليني است و ارزشيابي باليني از مهم ترين چالش هاي اين فرآيند محسوب مي گردد.