آرشیو برچسب: ابعاد مقیاس رفتار خرج کردن

مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز

هدف: ارزیابی نحوه خرج کردن افراد
تعداد سوال: 11
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن ارزیابی نحوه خرج کردن افراد است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت چهار گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه بسیار مخالفم مخالفم موافقم بسیار موافقم
امتیاز 1 2 3 4

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده این است که فرد پاسخ دهنده در خرج کردن افراط نموده و رفتار خرج کردن وی غیرقابل کنترل و غیرعادی است. برعکس این قضیه نیز درست است. پیشنهاد سایت ترم آخر این است که به عنوان یک نقطه برش، افرادی که بالاتر از 22 اخذ نمایند، وارد دامنه رفتار خرج کردن مفرط می شوند.