آرشیو برچسب: ابعاد مقياس نيازهاي خانواده براي خانواده هاي ايراني

مقياس نیازهای خانواده برای خانواده های ایرانی

هدف: ارزيابي نيازهاي خانواده براي خانواده هاي ايراني از ابعاد مختلف (نيازهاي رواني – عاطفي، نيازهاي مادي – اقتصادي، نيازهاي سلامت جسماني، نيازهاي تفريحي – سرگرمي، نيازهاي تربيتي – آموزشي)

تعداد سوال: 26
تعداد بعد (خرده مقياس): 5
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت:‌ فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس نيازهاي خانواده براي خانواده هاي ايراني

تعریف نیازهای خانواده

امروزه در ارتباطات و تعلیم و تربیت و نیز روابط خانوادگی (رابطه میان پدر و مادر و والدین با فرزندان) شناخت ویژگیهای روانشناختی افراد بسیار مهم و مباحث مربوط به انگیزش و نیازها از اولویت خاصی برخوردار است. در میان روانشناسان، ماری (Henry Alexander) Murray Henry Alexander Murry نسبت به مفهوم کلی انگیزش و تأثیر شگرف آن در زندگی مادی و معنوی خانواده توجه خاصی مبذول داشته است. او مهمترین نیروهای محرک شخصیت آدمی را عبارت از نیازها با انگیزه های درونی، فشارها یا محرکهای خارجی، نیروهای عاطفی، ارزشها و عمل متقابل نیازها و فشارها می داند.

خلاصه تعریف ماری از نیاز عبارت است از: «نیاز، تصور آدمی از نیرویی است که در مغز جای دارد و اندیشه و عمل را چنان تنظیم می کند که وضعیت موجود نامطلوبی را به جهتی معین تغییر می دهد.»